Slovenský folklór v Prahe

Dňa 13. 9. 2018 o 19. hod. sa v priestoroch Slovenského domu v Prahe uskutočnila akcia FOLKLORNÍ MEJDLO BY SLOVAKFOLKLORE“
Slovenský dom v Prahe bol zriadený v roku 2014 Slovensko-českým klubom. Ponúka mnoho kultúrnych podujatí, zameriava sa predovšetkým na prezentáciu a činnosť Slovákov žijúcich v Českej republike, na samotnú históriu Slovákov a taktiež prezentuje súčasnú tvorbu mladých umelcov z rôznych umeleckých sfér. Pravidelne sa na hudobných podujatiach zúčastňujú aj členovia folklórnych skupín a súborov zo Slovenska.
Účastníkov kultúrnej akcie osobne privítal riaditeľ Slovenského domu v Prahe p. Vladimír Skalský, ktorý je predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí – SZSZ.
K prítomným sa prihovorila aj poverená riaditeľka Domu MS v Lučenci a vo Fiľakove pani Miroslava Podhorová. Potom vystúpili tanečníci a speváčky z Novohradu z FS Jánošík, ktorý vznikol v roku 1946 a jeho činnosť bola po zániku obnovená v októbri 1996 pri DMS vo Fiľakove. O hudobný sprievod sa postaral heligónkar Tomáš Škorňa.
Dobrú zábavu počas celého večera zabezpečovali muzikanti zo slovenského FS Šarvanci z Prahy, záujemcovia sa mohli zapojiť do školy tanca profesionálneho choreografa Igora Litvu, vedúceho FS Liptov, a tanečníkov z FS Detva.
Nechýbala ani bohatá tombola o krásne folklórne produkty od TOP slovenských výrobcov.
Na druhý deň sa členovia FS Jánošík z Fiľakova oboznámili s pamätihodnosťami Prahy, navštívili Hradčany, kopec Petřín s rozhľadňou, Vyšehradský cintorín, na ktorom sú pochované najvýznamnejšie osobnosti českého kultúrneho a spoločenského života a iné.
S dobrým pocitom i vedomím, že mali možnosť reprezentovať slovenský folklór v hlavnom meste ČR, prítomným divákom spríjemniť chvíle počas vystúpenia a vyčarovať úsmev na tvári, taktiež s množstvom zážitkov, nadviazaných priateľstiev s členmi iných súborov, zakúpenými spomienkovými darčekmi i fotografiami, odcestovali domov na Slovensko.

V Lučenci dňa 18. 9. 2018

Miroslava Podhorová,
poverená riaditeľka DMS v Lučenci

X