SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA


//SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA

Dňa 19. 11. 2018 o 15. hod. sa v Základnej škole na Krosnianskej 2 v Košiciach uskutočnila vernisáž putovnej výstavy.
V spolupráci s riaditeľstvom školy podujatie zorganizovalo Súkromné etnografické múzeum HUMNO v Košiciach a Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej. Výstavu otvorila a moderovala výtvarníčka školy Mgr. Ľudmila Bujdošová. Slávnostné príhovory predniesla riaditeľka školy Mgr. Júlia Špilárová a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach a predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach Michal Matečka. Medzi hosťami bol predseda Záujmového odboru regionalistiky Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD., i príbuzný majstra Kostelníčka v tretej generácii, Ing. Ferdinand Kubenko zo Spišskej Novej Vsi. Učiteľky Mgr. Viktória Vargočková a Mgr. Andrea Slezáková pripravili a so žiakmi IV. B triedy predviedli hudobno-tanečné pásmo. Deti tancovali a spievali slovenské ľudové piesne. Na klavíri ich sprevádzala pani učiteľka Vargočková a na gitare Milan Frajt. Potom dostala slovo kurátorka výstavy PhDr. Gabriela Čiasnohová, ktorá prítomných stručne oboznámila so životom a dielom ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka, (vlastným menom Štefan Kostelničák, 1900 – 1949). Diváci si na záver dôkladnejšie popozerali výstavu i ponúkané ornamentálne príručky, pohľadnice, tlačoviny, magnetky, odznaky a samolepky podľa Št. L. Kostelníčka z dielne kurátorky. Z ďalších účastníkov vernisáže hodno spomenúť zástupkyňu riaditeľky školy Ing. Zuzanu Sabolovú, lektorku čínštiny Liu Dong a riaditeľku spriatelenej ZŠ na Bukoveckej ul. 17, PaedDr. Zuzanu Zajacovú. Na záver vernisáže pozvala moderátorka podujatia prítomných na pripravené malé občerstvenie.
Poznamenajme, že pani učiteľka Mgr. Ľudmila Bujdošová je pravidelnou účastníčkou súťaže v maľovaní ornamentov „Kolorit slovenského ornamentu“. Na súťaž pripravuje aj svojich žiakov. Ich ornamentálna tvorba vhodne doplnila putovnú výstavu.

Gabriela Čiasnohová, ZO regionalistiky MS
Foto: A. Meteňko a B. Korfantová

2018-12-06T11:21:39+00:006 decembra 2018 |Košický kraj|
X