Slovenský ornament majstra Kostelníčka“ na akademickej pôde


//Slovenský ornament majstra Kostelníčka“ na akademickej pôde

Prešov, 26. 9. 2017

Ďalšia tohtoročná vernisáž putovnej výstavy „SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA“ sa uskutočnila v popoludňajších hodinách v Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove na Ulici 17. novembra dňa 26.9.2017. Výstava bola sprístupnená dňa 14.9.2017 a potrvá do 27.10.2017.
Organizovalo ju Súkromné etnografické múzeum HUMNO v Košiciach a Univerzitná knižnica Prešovská univerzity, menovite to bol jej vedúci, Ing. Peter Haľko. Menovaný výstavu dlhodobo a dôkladne pripravoval i v súvislosti s 20.výročím vzniku univerzity. Výstavu 15-ich obrazov citlivo nainštaloval a obohatil ďalšími exponátmi zo zbierok kurátorky. Spoluorganizátorom bol Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej (predseda Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.) v osobe kurátorky výstavy, matičiarky PhDr. Gabriely Čiasnohovej a zároveň lektorky múzea.
Okrem pedagógov a študentov univerzity sa vernisáže zúčastnil aj prasynovec umelca, Ing. Ferdinand Kubenko zo Spišskej Novej Vsi. Po úvodných príhovoroch si prítomní pozreli medailón o živote, tvorbe i úmrtí najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka (vlastným menom Štefan Kostelničak). Komentovala ho kurátorka G. Čiasnohová.
Na výstavku z ornamentálnej vydavateľskej činnosti múzea HUMNO – z dielne lektorky G. Čiasnohovej – dohliadala ďalšia košická matičiarka Ing. Beatrica Korfantová. Prítomných zaujali magnetky, samolepky, príručky, odznaky, …
Záujemcovia potom prešli do vedľajších priestorov, kde si popozerali vystavené ukážky z tvorby umelca a vypočuli si sprievodné slovo kurátorky. Na záver sa podávalo malé občerstvenie.
Výstava ďalej poputuje do Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, kde bude do 15.12.2017.
Tohtoročné putovanie tejto zaujímavej výstavy je plne v réžii košickej matičiarky, zanietenej obdivovateľky a šíriteľky diela majstra Kostelníčka Dr.Čiasnohovej, ktorá znáša aj všetky náklady s tým spojené, na precízne pripravený projekt ohľadom putovnej výstavy nedostali matičné subjekty od centrálnej Matice ani cent.

Gabriela Čiasnohová a Anton Meteňko,
ZO regionalistiky MS
Foto: Gaba Č.

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (pdf)

2017-09-29T15:18:12+00:0029 septembra 2017 |Prešovský kraj|
X