Slovenský ornament majstra Kostelníčka na ZŠ Drábova, Košice


//Slovenský ornament majstra Kostelníčka na ZŠ Drábova, Košice

Košice, 5. 2. 2018

Aj tohto roku Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej v spolupráci so SEM Humno v Košiciach pokračuje v realizácii putovnej výstavy SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA. Jej prvá tohtoročná vernisáž sa uskutočnila v ZŠ na Drábovej 3 v Košiciach. V predpoludňajších hodinách sa postupne uskutočnili až dve vernisáže dňa 5. 2. 2018. Počas 1. a 2. vyučovacej hodiny bola prvá vernisáž pre 15 žiakov IV. B pod dozorom Mgr. S. Lexmanovej. Druhej vernisáže cez 3. a 4. hodinu sa za druhý stupeň zúčastnilo 26 žiakov VIII. A a B. triedy pod vedením Mgr. P. Fait Tobiášovej. Výstava umelcových prác vo vstupných priestoroch na prízemí školy bola vkusne doplnená ornamentálnymi výtvormi žiakov školy … aj ich ocenenými prácami predchádzajúcich ročníkov košickej súťaže KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU. V kultúrnom programe opakovane vystúpili krojované žiačky V. A a VIII. A Nina Sluková, Veronika Surmová a Michaela Tothová. Vernisáže dôkladne pripravila a na vysokej úrovni realizovala Mgr. Mária Šafaříková. Dva kurátorské vstupy PhDr. Gabriely Čiasnohovej zaujali tak žiakov ako aj dospelých. Občerstvenie pre účastníkov vernisáže sa podávalo na 2. poschodí v školskej Čaviarničke. Obsluhovali traja ôsmaci. Na podujatie opakovane prišla riaditeľka školy, Mgr. Ing. Annamária Kmiťová a jej zástupkyňa Mgr. Oľga Hladtová. Mgr. M. Šafaříkovej asistovali ôsmačky Miriam Mihélyová a Zuzana Takáčová.

Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej podal projekt na finančnú podporu realizácie tejto výstavy.
Veríme, že na toto podujatie zo strany Matice slovenskej budú konečne poskytnuté finančné prostriedky.

Gabriela Čiasnohová a Anton Meteňko,
ZO regionalistiky MS

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (pdf)

2018-02-12T09:53:29+00:0012 februára 2018 |Košický kraj|
X