Slovenský ornament majstra Kostelníčka slávil úspechy v Nitre a Lehote


//Slovenský ornament majstra Kostelníčka slávil úspechy v Nitre a Lehote

Nitra, 4. 2.  2019

Vernisáž putovnej výstavy SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA sa uskutočnila vo výstavnej miestnosti Domu Matice slovenskej v Nitre dňa 4. 2. 2019 o 18. hodine. Krátkym príhovorom vernisáž otvorila riaditeľka DMS v Nitre Mgr. Veronika Bilicová. Potom odovzdala slovo kurátorke výstavy PhDr. Gabriele Čiasnohovej z Košíc – členke Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej a lektorke SEM HUMNO v Košiciach. Menovaná stručne predstavila činnosť košického národopisného múzea HUMNO a životné osudy ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka. Prítomných sprevádzala jednotlivými obrazmi, ktoré vytvoril umelec od roku 1918 do roku 1948. Komentovala nielen jeho tvorbu, ale aj odraz dejín Slovenska dokumentovaných na maliarových pohľadniciach, obrazoch, viacfarebných tlačiach, ukážkových listoch a podobne. Pohotovo reagovala na otázky i pripomienky divákov. O hudobný zážitok sa spevom i hrou na gajdy a bubon postarali súrodenci Michaela a Mária Pavelovci, „Gajdošskí trogári“ z Veľkého Zálužia. Na záver sa pri malom občerstvení prítomní rozhovorili o svojich dojmoch z výstavy, poznatkoch o ornamente a výšivkách zo svojich rodín. Výstava v priestoroch DMS Nitra potrvá do 8. 3. 2019.

Pracovitá a iniciatívna pani riaditeľka DMS v Nitre Mgr. Veronika Bilicová obrazy putovnej výstavy SOMK jednorazovo vystavila už dňa 1. 2. 2019 – ešte pred oficiálnou vernisážou v Nitre – na zasadaní Valného zhromaždenia MO MS Lehota v Kultúrnom dome v Lehote. Výstavu tu zhliadlo okolo 100 osôb.

 

Gabriela Čiasnohová,
ZO regionalistiky MS

Foto: Mgr. Lesana Virágová,
Mgr. Frederika Virágová

 

Dr. Čiasnohová predstavuje život a dielo Štefana L. Kostelníčka

Pozorní poslucháči sledujú výklad kurátorky

Gajdošsko-bubenícke duo „Gajdošskí trogari“ z Veľkého Zálužia

 

2019-02-11T11:09:21+00:0011 februára 2019 |Nitriansky kraj|
X