Slovenský ornament majstra Kostelníčka v DMS Žilina


//Slovenský ornament majstra Kostelníčka v DMS Žilina

Vernisáž putovnej výstavy „Slovenský ornament majstra Kostelníčka“ sa uskutočnila v Dome Matice slovenskej v Žiline v podvečerných hodinách dňa 28. 3. 2019. Otvorila ju riaditeľka DMS Ing. Katarína Kalanková. Tajomník Miestneho odboru Matice slovenskej v Žiline Mário Baculík v kroji a s fujarou privítal kurátorku výstavy zo Súkromného etnografického múzea Humno v Košiciach PhDr. Gabrielu Čiasnohovú. V bohatom kultúrnom programe vystúpili: fujarista Mário Baculík; poetka a recitátorka Anna Dubovcová; folklórna spevácka skupina LÚČANKA z Lietavskej Lúčky a žiaci Súkromnej Základnej umeleckej školy zo Žiliny pod vedením pána riaditeľa Mgr. Petra Pipišáka. Kurátorka sa potom ujala slova a oboznámila prítomných s osudmi najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka (1900 – 1949). Stručne komentovala 144 ukážok z jeho tvorby od roku 1918 do roku 1948, vystavovaných na 15 obrazoch. Kurátorka odpovedala tiež na otázky zúčastnených. Vystavila aj produkty zo svoje dielne, zamerané na Kostelníčkov ornament, ornament slovenských insitných umelcov i vlastný ornament. Pani Alena Kuniaková z Únie žien, členka žilinskej Živeny, kurátorke blahoželala a poďakovala sa kyticou tulipánov a fľašou šampanského. Medzi divákmi bol okrem iných aj pán Ing. Pavol Jurecký, prapraprasynovec Janka Matúšku. Pani riaditeľka Kalánková podávala na záver podujatia občerstvenie, pri ktorom sa prítomní rozhovorili o téme a vlastných stretnutiach s ornamentom a ľudovým umením vôbec.

Ing. Katarína Kalanková,
riaditeľka DMS Žilina

2019-04-09T15:09:10+00:009 apríla 2019 |Žilinský kraj|
X