„Slovenský ornament majstra Kostelníčka“


/, Prešovský kraj/„Slovenský ornament majstra Kostelníčka“

Prešov, 6. 11. 2017

 

Ďalšia tohtoročná vernisáž putovnej výstavy „SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA“ sa uskutočnila dňa 6.11.2017 o 9.00 hod. v priestoroch GRÉCKOKATOLÍCKEJ TEOLOGICKEJ FAKULTY PREŠOVSKEJ UNIVERZITY v PREŠOVE. Vernisáž otvoril slávnostným príhovorom samotný dekan tejto fakulty Mons. Prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. Zbor sv. Romana Sladkopevca, pod vedením Mgr. Tomáša Pecúcha, uviedol prekrásne staroslovenské sakrálne piesne. Prodekan fakulty pre vedeckú činnosť a vonkajšie vzťahy Prof. ThDr. Marek Petro, PhD., ktorý podujatie moderoval, poďakoval pánu dekanovi a slovo odovzdal tajomníčke fakulty, Ing. Valérii Varhoľovej, mimochodom častej účastníčke podujatí nášho matičného ZO. Menovaná stručne uviedla prítomných do života a diela Št. L. Kostelníčka a potom dostala slovo kurátorka výstavy, PhDr. Gabriela Čiasnohová, lektorka SEM HUMNO v Košiciach a členka ZO regionalistiky Matice slovenskej. Prítomným porozprávala o svojej ceste ku Kostelníčkovmu ornamentu a súčasných pro-ornamentálnych aktivitách. Vyše 80 prítomných študentov a okolo 10 pedagógov i cirkevných hodnostárov si potom pozrelo DVD (z dielne lektorky) o umelcovi a 16 ukážkových listov jeho Slovenskej ornamentiky – 1.časť – z roku 1927, ktorú komentovala. Väčšina študentov i pedagógov kvôli študijným povinnostiam opustila miestnosť, ale časť si išla popozerať vystavené obrazy (144 ukážok z tvorby umelca) a vypočuť si kurátorkino sprievodné slovo. Vytrvalcov na záver čakalo sladké pohostenie a výborná káva. Hlavné poďakovanie patrí Ing. Valérii Varhoľovej, ktorá viac mesiacov riešila s vedením fakulty i kurátorkou rôzne organizačné záležitosti okolo výstavy. Kvalitná príprava sa na úrovni vernisáže i realizácii samotnej výstavy pozitívne podpísali. Výstava na fakulte potrvá do 15.12.2017 .
Tradičnými spoluorganizátormi tohto podujatia sú Súkromné etnografické múzeum HUMNO v Košiciach a Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej
Tohtoročné putovanie tejto zaujímavej výstavy je plne v réžii košickej matičiarky, zanietenej obdivovateľky a šíriteľky diela majstra Kostelníčka Dr.Čiasnohovej, ktorá znáša aj všetky náklady s tým spojené, na precízne pripravený projekt ohľadom putovnej výstavy nedostali matičné subjekty od centrálnej Matice ani cent.

Gabriela Čiasnohová a Anton Meteňko,
ZO regionalistiky MS

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (pdf)

2017-11-13T11:58:41+00:0013 novembra 2017 |Košický kraj, Prešovský kraj|
X