Slovenský ples  2018 v Dunajskej Strede      


//Slovenský ples  2018 v Dunajskej Strede      

Dunajská Streda, 3. 2. 2018

Ples je významná udalosť, je jedinečnou príležitosťou, kedy sa stretávame okolo jedného stola, tešíme sa vzájomnej blízkosti. Je to spoločenská udalosť, pri ktorej sa chceme zabaviť, zatancovať si a stretnúť sa s priateľmi.
V sobotu 3. februára zorganizoval Miestny odbor MS v spolupráci s Domom MS v Dunajskej Strede a Marínou, klubom žien SNS už 27. Slovenský ples za účasti matičiarov a priateľov nielen z Dunajskostredského okresu ale i širokého okolia. Predsedníčka MO MS RNDr. Monika Benkovská vo svojom úvodnom príhovore zdôraznila potrebu a opodstatnenosť v súčasnosti i do budúcna pripomínať slovenskú štátnosť a venovala tento ples 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Príjemné prostredie reštaurácie Luni, výborné jedlo, znamenitá hudba v podaní hudobnej skupiny Nálada song z Trnavy dotvárali plesovú atmosféru.  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí boli nápomocní pri príprave a organizácii plesu, hlavne pani Monike Benkovskej, Alene Masnej, manželom Broszovým, Alene Hodúrovej, Ľudmile Bugárovej, ako i sponzorom, ktorí venovali príspevok do tomboly, ktorej výnos bude použitý na jednotlivé akcie Miestneho odboru MS v Dunajskej Strede.

článok neprešiel jazykovou úpravou

 Libuša Klučková

fotografia z plesu

fotografia z plesu

fotografia z plesu

fotografia z plesu

 

2018-02-14T09:08:31+00:0014 februára 2018 |Trnavský kraj|
X