Spevácka skupina Prameň hodnotila

thumbnail

Žarnovica

Býva už tradíciou, že členky speváckej skupiny Prameň, ktorá vznikla v roku 2001 a od roku 2005 pôsobí pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Žarnovici, sa vždy na začiatku roka stretnú, aby zhodnotili uplynulý rok. Nie inak tomu bolo aj tentoraz. Stretli sa v pondelok 9. januára v Kultúrnom dome v Žarnovici. Pozvanie zúčastniť sa ako hostia prijali zástupkyňa primátora mesta Ing. Alena Kazimírová, predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová, tajomníčka Zboru pre občianske záležitosti pri MsÚ Jarmila Tillerová a vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Ing. Jozef Piecka, ktorý v úvode predniesol prípitok, poďakoval za ich účinkovanie na podujatiach v meste i reprezentáciu mesta a zaželal, aby im to „spievalo“ aj počas celého nasledujúceho roka. Následne sa za činnosť poďakovala aj zástupkyňa primátora mesta, predsedníčka MO MS, ktorá skupine venovala Veľký slovník najznámejších ľudových piesní,  a za spoluprácu pri podujatiach ZPOZ-u sa poďakovala aj jeho tajomníčka. Mesto ocenilo písomným poďakovaním za účinkovanie na kultúrnych podujatiach v meste a za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry počas roka 2016 vedúcu skupiny Irmu Dankovú a členky Martu Staňovú, Ľudmilu Chmolovú, Alžbetu Jobovú, Bibianu Muhovú, Emíliu Rajnohovú, Jolanu Tencerovú a Lýdiu Tomčányovú a za účinkovanie na kultúrnych podujatiach v meste počas roka 2016 členky Zlaticu Gontkovú, Magdalénu Matyášovú, Helenu Pomekáčovú a Martu Vozárovú. Tieto ocenenia im odovzdal Ing. J. Piecka a speváčky boli ocenené aj vecným darom, ktorým im odovzdala Ing. A. Kazimírová. S konkrétnou činnosťou prítomných oboznámila vedúca I. Danková, ktorá uviedla, že hoci pribudli dve nové členky, jedna žiaľ umrela, a tak ich je v súčasnosti rovný tucet. Pamiatku 21. júna 2016 zosnulej členky Magdy Gulašovej si prítomní uctili minútou ticha. Členky sa počas uplynulého roka na pravidelných skúškach stretli 33-krát. Absolvovali pritom ešte 32 vystúpení a 3 stretnutia. Je to skutočne úctyhodný počet.  Boli to fašiangové vystúpenia, výročné schôdze rôznych organizácií, účinkovanie na podujatiach mesta ako Fašiangový sprievod, Stavanie májov, Dni mesta, Vianočné trhy,... Vystupovali aj v Hrabičove, Voznici, či družobnej Trstenej, kde to bolo vlastne už za medzinárodnej účasti. Piesňami spríjemnili chvíle viacerých občianskych obradov. A keďže Prameň si vedie i vlastnú kroniku, doteraz eviduje už viac ako 650 vystúpení. Z každého jedného sa odráža ich žáner a to ľudová a znárodnelá pieseň a na rôzne príležitosti si pripravujú vlastnú tvorbu – či už báseň, alebo pieseň. Samozrejme, že k činnosti potrebujú aj materiálne zabezpečenie, no a okrem prostriedkov z MS, či iných zdrojov ešte dávajú aj vlastné finančné prostriedky. To inšpirovalo prítomných hostí a každý prispel určitou finančnou sumou.
Na stretnutí si členky „prebrali“ aj to kde by mohli vystupovať počas nasledovného roka. V ňom ich dve členky oslávia 70. narodeniny a jedna 60-ku. Predpokladajú účinkovať na minimálne takom množstve podujatí ako dosiaľ. No a ich doterajšie pôsobenie dáva záruku, že budú súčasťou kultúrneho života a to nielen v Žarnovici. To najbližšie vystúpenie je s dátumom13. január vo Zvolenskej Slatine.

Ing. Jozef Piecka
Foto:  Mgr. Miroslava Škreková  (Členky skupiny a hostia v KD v Žarnovici)

článok neprešiel jazykovou úpravou