Spieva naša rodina – zazneli spevy rodín

//Spieva naša rodina – zazneli spevy rodín

Spieva naša rodina – zazneli spevy rodín

2017-10-27T14:04:08+00:00

Organizátori Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči, Obec Valča, Dom MS v Žiline, Hudobný odbor MS a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravili 2.ročník prehliadky slovenských ľudových piesni pod názvom „Spieva naša rodina“. Podujatie sa konalo dňa 22. októbra od 14,00 hod. v Kultúrnom dome vo Valči
Hlavným cieľom je udržiavať tradičnú slovensku ľudovú pieseň najmä prostredníctvom našich rodín a rodinných príslušníkov a tak odovzdávať ďalšej generácií.
Úvodom zaspievali znelku podujatia „Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali…“ miestne dievčatá. Nasledovalo slávnostné otvorenie starostkou obce JUDr.Máriou Ondráčkovou. Moderátorka podujatia Mgr.Mirka Frolová postupne pozývala k vystúpeniu jednotlivých účinkujúcich podľa dohodnutého poradia.
Ako čestný hostia vystúpili manželské páry –známe z účinkovania v televízií Šláger , menovite Duo Sonet z Trenčína, ktorí roztancovali značnú časť prítomných a Duo Mirka a Ondrej s rodinou z Brezna.
Ale aj ďalší účinkujúci sa vynikajúco predviedli piesňami zo svojich regiónov s doprovodom hudobných nástrojov, menovite Peter Káčerík s rodinou z Horného Vadičova, sestry Mačejkové zo Starej Bystrice, sestry Zadubanové z obce Hlboké nad Váhom, sestry Slezákové z Valče, rodina Václava a Ladislava Rybára z Martina a rodina Martina Matulu zo Sučian.
Záverom spoločné vystúpenie účinkujúcich si vyslúžilo právom uznanie a spotány potlesk publika s prianím stretnutia na ďalšom ročníku.

Ján L u č a n,
predseda MO MS vo Valči

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

X