Spisovatelia v Trenčianskom kraji


/, Žilinský kraj/Spisovatelia v Trenčianskom kraji

Chocholná, okres Trenčín, 7. 3. 2018

Členovia Spolku slovenských spisovateľov Peter Mišák a Peter Vrlík zavítali dňa 7. marca 2018 do Trenčianskeho kraja, aby sa stretli so svojimi čitateľmi. Obaja autori spoločne napísali knihy určené pre deti: Povesti z Liptova, Rozprávky spod slovanskej lipy (piata najkrajšia kniha Slovenska za rok 2014), Murárske povesti a príbehy. Prvá beseda sa uskutočnila v príjemnom prostredí Základnej školy s Materskou škôlkou v obci Chocholná – Velčice. Hostia boli milo prekvapení prostredím a útulnosťou tejto školy. Spolu so spisovateľmi prišiel na besedu aj Ján Richter, ktorý nebol len v pozícii vodiča, ale aj ako vedúci Estrádneho súboru Matičnej divadelnej ochotníckej scény (MADOS) v Liptovskom Mikuláši. Na začiatok zaspieval pieseň, čomu sa deti veľmi potešili. Škola v Chocholnej – Velčice je pre žiakov nižších ročníkov a spolu s malými škôlkarmi zaplnili jednu veľkú triedu. Na začiatok zahrali žiaci školy krátke scénky z dramatickej tvorby P. Vrlíka. Riaditeľka školy Mgr. Viktória Viera Juricová požiadala o zaslanie dramatických scénok pre deti autora, ktorý jej rád vyhovel a poslal rukopis ešte nepublikovaných dramatizácií básní liptovských autorov, ale aj z vlastnej dramatizácie. Petra Vrlíka potešilo, že ukážky z jeho diela mali v tejto škole premiéru.
Potom sa už rozprúdila beseda, autori boli veľmi prekvapení znalosťami žiakov a ich záujmom o prácu spisovateľov. Otázky mali žiaci pripravené a zaujímali sa naozaj o všetko. Spisovateľov sa pýtali, kedy začali písať, čo radi čítajú, ako sa robí kniha, proste otázok bolo naozaj veľmi veľa. Autori prečítali aj úryvky zo svojich kníh. Spisovatelia odpovedali, ale aj sami dávali deťom otázky. Jedna z nich znela, či majú vlastný školský časopis. A skutočne deti majú svoj časopis a za jeho tvorbu získali aj niekoľko ocenení. Na podujatí sa zúčastnila aj podpredsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Anna Petrová, s ktorou sa o matičnej práci porozprával zamestnanec Domu MS v Liptovskom Mikuláši Peter Vrlík. Matičiari z obce by radi privítali matičných divadelníkov z Liptova. Na záver riaditeľka školy Mgr. Juricová povedala na adresu spisovateľov: „Som rada, že ste si našli čas a zavítali ste do našej školy, boli ste úžasní, deti vás počúvali a vašej účasti sa veľmi potešili.“
V popoludňajších hodinách navštívili spisovatelia aj Špeciálnu školu v Trenčianskej Teplej. Tu sa stretli so žiakmi tohto špecializovaného pracoviska v rôznych vekových kategóriách. Takisto ostali prekvapení, ako ich vnímali a dokonca mnohí sa pýtali na veci, ktoré zaskočili aj samotných autorov. Živo sa zaujímali hlavne o to, ako sa robia a píšu knihy a koľko kníh napísali. Veľmi sa smiali, keď im Peter Vrlík čítal zo svojej najnovšej knihy Veselé liptovské povedačky. Peter Mišák im prečítal taktiež jednu ukážku. Tak ako v Chocholnej – Velčiciach, aj v tejto škole im niekoľko pesničiek zaspieval Ján Richter. Za svoj výkon bol ocenený potleskom.
Misia spisovateľov medzi čitateľmi splnila svoj cieľ – priblížila mladým čitateľom prácu spisovateľov a presvedčila autorov, že ich knihy sú čítané, čo je pre autora tá najväčšia odmena.

Ján RICHTER

2018-03-20T11:13:00+00:0020 marca 2018 |Trenčiansky kraj, Žilinský kraj|
X