Spomienka na 74. výročie SNP vo Veľkých Hostiach

thumbnail


V podvečer 29. augusta 2018 sa pred pamätníkom SNP vo Veľkých Hostiach stretla skupinka obyvateľov našej obce. Pamätníci Slovenského národného povstania, ich potomkovia, predstavitelia obecného zastupiteľstva na čele so starostom a mladí matičiari si prišli spoločne uctiť pamiatku občanov Veľkých Hostí, ktorí položili svoje životy v boji za slobodu. Spomienka na SNP sa vo Veľkých Hostiach koná každý rok, pričom Mladá Matica Veľké Hoste vyvíja maximálne úsilie, aby si tento sviatok osvojila aj naša najmladšia generácia. Musíme si uvedomiť, že Slovenské národné povstanie je jedným z hlavných pilierov našej národnej hrdosti. Ide o jeden z najvýznamnejších počinov v našej histórii, keď sa malý slovenský národ vzoprel obrovskej presile. Nemecká ríša bola v tej dobe jedným z najmocnejších štátov sveta, a hrdinskí Slováci sa jej vzopreli napriek tomu, že nemali takmer žiadnu šancu na úspech. A nielen to, Slováci svojím povstaním oslabili nemeckú silu na východnom i západnom fronte, čím významne prispeli k urýchleniu konca vojny v Európe. Sme hrdí na to, že i v našej malej obci sa ľudia vzopreli okupantom a povstali. Žiaľ, dvanásť z nich za to zaplatilo tú najvyššiu cenu. Ich mená sú zaznamenané na tabuli pamätníka SNP vo Veľkých Hostiach, pred ktorým sa pietna spomienka uskutočnila. Je nevyhnutné, aby sme svojim deťom pripomínali túto významnú udalosť. Nie však iba kvôli národnej hrdosti, ale predovšetkým kvôli zachovaniu mieru a slobody. My, mladí matičiari z Veľkých Hostí, si ctíme posolstvo Slovenského národného povstania a sme odhodlaní niesť túto pochodeň mieru ďalej.

Mgr. Jozef Korál,
predseda Mladej Matice vo Veľkých Hostiach