Spomienka na J. M. Hurbana v Leviciach

//Spomienka na J. M. Hurbana v Leviciach

Levice, 19. 3. 2017

V nedeľu 19. marca 2017 sa v Evanjelickom chráme v Leviciach konali služby Božie pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana. Potom bol v areáli kostola odhalený pomník s jeho bustou.
Jozef Miloslav Hurban celý svoj život zasvätil boju za duchovné hodnoty a národ. Národ a materinská reč boli pre neho posvätnými darmi od Pána Boha. Za tieto dary bol ochotný trpieť i zomierať. Dobro a povznesenie slovenského národa boli pre neho zmyslom života. Ako evanjelický kňaz sa usiloval o blaho národa a pracoval na jeho znovuzrodení, za čo bol často prenasledovaný. Jozef Miloslav Hurban bol aj stúpencom slovanskej vzájomnosti a zaujal ho aj kultúrny projekt slovanských Matíc.
Aj z toho dôvodu Dom Matice slovenskej v Leviciach v súčinnosti s Cirkevným zborom ECAV v Leviciach pripravili pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia odhalenie pomníka s bustou v areáli evanjelického kostola. Výber miesta na umiestnenie pamätníka má symbolický význam, lebo J. M. Hurban bol, aj keď len krátky čas, po smrti Karola Kuzmányho jeho nástupcom vo funkcii superintendenta (biskupa).
Na slávnosti odhalenia pamätníka J. M. Hurbanovi sa v hojnom počte okrem levických evanjelikov a domáceho brata farára Martina Rieckeho zúčastnila aj poslankyňa NR SR Eva Smolíková, riaditeľ Domu Matice slovenskej v Leviciach M. Považan, zástupca Mestského úradu M. Bátovský a ďalší občania Levíc.
Do kultúrneho programu prispeli členovia speváckeho súboru „Domovina“ pod vedením M. Bernáthovej. Na záver slávnosti odhalenia pomníka J. M. Hurbanovi zaznela báseň Andreja Sládkoviča „Nehaňte ľud môj“, ktorej obsah verne vystihuje náplň a zmysel celého života Jozefa Miloslava Hurbana. Vďaka Bohu za takého syna slovenského národa.

Emília Jakubíková, Levice

fotogaléria: http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRZD/spomienka_na_j_m_hurbana_v_leviciach

 

2017-04-05T13:40:56+00:005 apríla 2017 |Nitriansky kraj|
X