Spomienka na národovca Viliama Janotu


//Spomienka na národovca Viliama Janotu

Dňa 2. februára 2018 zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Čadci spomienkovú slávnosť na čadčianskeho richtára a národovca Viliama Janotu. Čadčianski matičiari si takto chceli pripomenúť túto významnú, no tak trochu zabudnutú osobnosť nášho mesta, od ktorej narodenia uplynulo 154 rokov. Na spomienkovej slávnosti pri hrobe Viliama Janotu na mestskom cintoríne v Čadci sa zúčastnili čelní predstavitelia Miestneho odboru MS, podujatie svojou účasťou prišiel podporiť i poslanec mesta Čadca PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., spoločne so zástupcami Kysuckej knižnice v Čadci a Kysuckého múzea. Na úvod sa prítomným prihovoril predseda MO Matice slovenskej v Čadci Mgr. Ján Jarošík. Následne sa slova ujal historik Mgr. Martin Turóci, PhD., ktorý v krátkej prednáške priblížil životné osudy a činnosť tohto dvojnásobného čadčianskeho richtára a významnej osobnosti miestneho kultúrneho a politického života medzivojnového obdobia. Okrem zaujímavých nových poznatkov prednesených v rámci referátu, bola potešujúcou taktiež informácia, že na tento rok sa pripravuje oprava náhrobku Viliama Janotu, na ktorom sa popísal nemilosrdný zub času. Na záver slávnosti členovia Miestneho odboru MS položili na hrob Viliama Janotu veniec, ktorý venovala p. Mária Holeščáková, a zapálili náhrobný kahanec, čím vzdali úctu tomuto významnému a zaslúžilému čadčianskemu starostovi.

Pavol Skalka,
MO Matice slovenskej v Čadci

 

Účastníci spomienkovej slávnosti na národovca
Viliama Janotu

 

2018-09-28T15:37:53+00:0028 septembra 2018 |Žilinský kraj|
X