Spomienka na Pavla Dobšinského


//Spomienka na Pavla Dobšinského

V piatok 23. 3. o 9.30 h pri príležitosti nedávneho 190. výročia narodenia významného slovenského spisovateľa, folkloristu a národovca Pavla Dobšinského (* 16. 3. 1828) zorganizovala Matica slovenskej MO Čadca v spolupráci s Kysuckou knižnicou a Kysuckým múzeom v Čadci odbornú prednášku venovanú životu a dielu tejto významnej osobnosti našich národných dejín. Na prednáške sa zúčastnili žiaci ZŠ Raková, študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci, poslanec MZ mesta Čadca PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., a člen MO Matice slovenskej v Čadci Pavol Skalka. O živote a činnosti Pavla Dobšinského prednášal historik Kysuckého múzea a matičiar Mgr. Martin Turóci, PhD.
Prítomní sa počas prednášky mohli dozvedieť mnohé zaujímavé informácie a poznatky o živote a diele  Pavla Dobšinského, ktorý nepochybne patrí k významným, no tak trochu zabudnutým postavám našich dejín. Jeho životné osudy dodnes neboli ucelene spracované. Slovenská verejnosť vníma Dobšinského najmä prostredníctvom jeho najvýznamnejšieho a najznámejšieho diela, ktorým je zbierka slovenských ľudových povestí Prostonárodné slovenské povesti, ktoré vyšli tlačou v ôsmich zošitoch v Turčianskom Svätom Martine v priebehu rokov 1880 – 1883. Vďaka zberateľskej a vydavateľskej práci autora sa tak podarilo uchovať tradičné povesti našich predkov až do dnešnej doby. Od prvého vydania vyšli stále obľúbené Dobšinského povesti už v niekoľkých edíciách. Mnohí ich dnes poznajú i pod názvom Slovenské ľudové rozprávky. V tomto prípade ide o upravené verzie povestí, ktoré boli v pôvodnom znení určené skôr dospelému čitateľovi, keďže obsahovali aj dnes už nevhodné pasáže s opisom násilia, smrti či hororových scén. Tieto časti povestí sú v súčasných rozprávkových vydaniach, určených najmä pre detského čitateľa, často vynechávané či zjemnené, vďaka čomu sa z povestí pre dospelých stávajú rozprávky pre deti.
Okrem zbierky povestí vydal Pavol Dobšinský aj viaceré ďalšie folkloristické práce. Významným je najmä jeho dvojzväzkový Zborník slovenských národných piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádaniek, hier, obyčajov a povier. Okrem vydávania diel ľudovej slovesnosti sa venoval prekladateľskej a redaktorskej činnosti.
Matica slovenská MO Čadca na záver úctivo ďakuje Kysuckej knižnici, menovite zástupkyni riaditeľky p. Mgr. Ľubici Lašovej a riaditeľovi Kysuckého múzea v Čadci MVDr. Milošovi Jesenskému, PhD., za pomoc a spoluprácu pri organizovaní prednášky o veľkom slovenskom národovcovi Pavlovi Dobšinskom.

Pavol Skalka,
MO Matice slovenskej v Čadci

2018-09-28T15:39:25+00:0028 septembra 2018 |Žilinský kraj|
X