Spomienka na Pavla Emanuela Dobšinského


//Spomienka na Pavla Emanuela Dobšinského

Rožňavské Bystré,  15. 3. 2018

Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s obcou Rožňavské Bystré a ECAV Rožňavské Bystré sa rozhodli osláviť 190. výročie narodenia nášho národného dejateľa, evanjelického farára a rozprávkara Pavla Emanuela Dobšinského, ktorý v rokoch 1855 – 1858 pôsobil v Rožňavskom Bystrom ako evanjelický farár. Predsedníčka MO MS Marta Molnárová všetkých srdečne privítala a zavesila malý spomienkový venček k pamätnej tabuli, ktorá je umiestnená na evanjelickom kostole. Starostka obce pani Želmíra Gonosová prítomným vyrozprávala životný príbeh Pavla Emanuela Dobšinského a pani farárka ThDr. Zuzana Poláková vyslovila krásne slová modlitby a požehnania. Bolo to veľmi príjemné spomienkové popoludnie, ktoré sa zavŕšilo posedením pri chutnom zákusku a kávičke.

Tatiana Tomková

Príhovor starostky obce Želmíry Gonosovej (pdf)

2018-03-20T11:49:05+00:0020 marca 2018 |Košický kraj|
X