Spomienka na slávnych zosnulých


//Spomienka na slávnych zosnulých

Nitra, 19. 11. 2017

V rámci cyklu Spomienka na slávnych zosnulých, ktorý každoročne organizuje Dom Matice slovenskej v Nitre, sa dňa 29. novembra 2017 uskutočnilo spomienkové stretnutie venované dvom významným osobnostiam mesta Nitra. Pripomenuli sme si tak 140 rokov od narodenia nedoceneného národného buditeľa Dr. Jozefa Budaya a 120. výročie od narodenia Jozefa Rosinského, hudobného skladateľa, pedagóga a regenschoriho.
Dr. Jozef Buday bol významný národovec, veľprepošt Nitrianskej kapituly kanonikov, kanonik, spoluzakladateľ a podpredseda Slovenskej ľudovej strany, senátor, publicista a spisovateľ. Svojou prácou pozdvihoval slovenský ľud, nakoľko jeho pôsobenie malo aj silný sociálny rozmer. Poukazoval na neduhy slovenského národa a snažil sa proti nim bojovať osvetovými prednáškami, divadelnými predstaveniami, zakladaním svojpomocných potravinových a úverových družstiev či spolkov triezvosti. V čase maďarizácie nepodľahol vládnej ideológii a stal sa predsedom Spolku Svätého Vojtecha – nástupca násilne zrušenej Matice slovenskej. Politicky ostal celý život verný jednej strane (Slovenskej ľudovej strane), nepreobliekal teda kabát tak, ako to robili mnohí iní. Zomrel 15. novembra 1939 v Leopoldove, pochovaný je na Mestskom cintoríne v Nitre.
Zároveň sme si uctili aj pamiatku významného slovenského hudobného skladateľa, pedagóga a regenschoriho Jozefa Rosinského, ktorý študoval a hudobne pôsobil v Ríme, odkiaľ sa po vzniku prvého Československého štátu vrátil späť na Slovensko, aby tu pozdvihol hudobný život. Od roku 1926 sa natrvalo usadil v Nitre, kde tvoril a aktívne sa zapájal do spoločenského a hudobného diania mesta. V rámci chrámových koncertov oboznamoval nitriansku verejnosť s hudobnou tvorbou slovenských aj svetových skladateľov. Takisto podporoval miestnych hudobníkov v ich aktivitách. Bol veľmi pracovitý človek a hudobne plodný skladateľ. Snažil sa zvýšiť všeobecný záujem širokej verejnosti o hudbu, za čo si ho obyvatelia mesta Nitry veľmi vážili a ctili. V súčasnosti je po ňom pomenovaná ZUŠ v Nitre. Zomrel dňa 12. novembra 1973, pochovaný je na Mestskom cintoríne v Nitre.
Obom významným osobnostiam pri tejto príležitosti položili matičiari z okresu Nitra na hrob veniec a zapálením sviečky si uctili ich pamiatku.

Petra Kováčiková
Dom MS v Nitre

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-12-04T15:58:40+00:004 decembra 2017 |Nitriansky kraj|
X