Spomienka na SNP vo Veľkých Hostiach

thumbnail

29. augusta 2016 mladí matičiari z Veľkých Hostí spoločne so starostom obce, obecným zastupiteľstvom a občanmi Veľkých Hostí vzdali úctu spoluobčanom, ktorí padli v Slovenskom národnom povstaní. Do tohtoročnej pietnej spomienky vo Veľkých Hostiach sa zapojili hlavne mladí členovia miestnej Mladej matice, čo je veľmi potešujúce. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili.

Mgr. Jozef Korál,
predseda OMM Veľké Hoste

článok neprešiel jazykovou úpravou