Spomienka na svätého Gorazda


//Spomienka na svätého Gorazda

Júlia Kavecká, moderátorka: „Tebe na chválu, náš prvoučiteľ. Pod týmto odkazom si v gréckokatolíckej Katedrále povýšenia Svätého kríža v Bratislave pripomenuli žiaka svätých Cyrila a Metoda svätého Gorazda. Spomienka sa uskutočnila jubilejný dvadsiaty piatykrát. Gorazd vynikal pravdovravnosťou, hlbokým duchovným životom a zaslúžil sa aj o rozvoj školstva. Výzvou pre nás je, aby sme jeho odkaz žili aj dnes. Pokračuje Ján Heriban.“
Ján Heriban, redaktor: „Svätý Gorazd sa zaslúžil o to, že k nám z vyspelej Byzantskej ríše prišiel biskup, ktorý na našom území rozvinul školstvo. Hovorí predseda Spoločnosti svätého Gorazda Miroslav Holečko.“
Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti svätého Gorazda: „Po vzore byzantských vzdelávacích ustanovizní sme mali najprv za Konštantína to bola taká nižšia škola, ale keď sa vrátil Metod na naše územie, od toho väznenia atď., tak založil biskupskú školu. Bola to škola, ktorá pripravovala nielen kňazský dorast, ale pripravovala aj svetské sféry.“
Ján Heriban: „Na svätého Gorazda si veriaci spomenuli aj pri archierejskej svätej liturgii, ktorú slúžil protosynkel bratislavskej eparchie Vladimír Skyba. Na svätcovi vyzdvihol jeho celoživotné povolanie, vernosť božiemu slovu.“
Vladimír Skyba, protosynkel bratislavskej eparchie: „To bol jeho posledný triumf. Bol verný aj za tú cenu, že prišiel vlastne o slobodu, prišiel o meno, bol vyhnaný. Bol verný tomu. To je veľmi dôležité a myslím si, že v dnešných časoch a to nielen v dnešných, v každom čase je veľmi dôležité byť verný slovu a byť verný povolaniu, ku ktorému nás povolal Boh.“
Ján Heriban: „Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč si myslí, že od Gorazda si môžeme zobrať odvahu hovoriť vždy pravdu.“

Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej: „Žijeme v dobe, keď hovoriť pravdu, to je ako keby trestný čin pomaly, hej. A žijeme v dobe, keď nás všetci zavádzajú, nehovoria pravdu a tento Gorazd kvôli pravde, však sme počuli dneska v inscenácii, a nebál sa tu pravdu povedať ani Svätoplukovi. No a skončil ako skončil. Otázka stojí, že ako skončíme my.“
Ján Heriban: „Svätý Gorazd bol tiež významný polyhistor, pedagóg, diplomat, prekladateľ, teológ a apologét. Budúci rok uplynie 1150 rokov od jeho kňazskej vysviacky v Ríme.“

[Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 28/07/2017; Ján Heriban; Zaradenie: z domova]

2017-07-31T09:12:34+00:0031 júla 2017 |Napísali a povedali o nás|
X