Spomienkové podujatie v Obecnej knižnici v Očovej


//Spomienkové podujatie v Obecnej knižnici v Očovej

Očová, 6.  2. 2019

Dňa 6. februára 2019 sa v Obecnej knižnici v Očovej stretli členovia MO MS a občania na spomienkovom stretnutí pri príležitosti 90. výročia narodenia Rinalda Oláha a 170. výročí narodenia Pavla Országha Hviezdoslava. Prvá časť spomienkového popoludnia bola venovaná Rinaldovi Oláhovi. Život hudobníka priblížila vo svojom príhovore predsedníčka MO MS a po nej vystúpili Paľko Bízik a Richard Lauroško ako hudobníci, s piesňami, ktoré hrával práve Rinaldo Oláh. Spevom prítomných potešili dievčatá z DFS Poľana: A. Beláčeková, L. Válková, T. Šoučíková, K. Novodomcová, D. Sámeľová a V. Sámeľová.

Druhá časť stretnutia bola venovaná Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi. Opäť sa prítomným prihovorila predsedníčka MO MS. Žiaci základnej školy: Sámeľová, Bučko a Blaško, pod vedením p. Mgr. Mruškovičovej, priblížili knihu Zuzanka Hraškovie a program obohatili ukážkami z tejto knihy.
So životom a tvorbou Hviezdoslava prítomných oboznámila predsedníčka MS a krásne ju doplnila p. Ing. Mária Bíziková, ktorá pútavým spôsobom prerozprávala obsah kníh Ežo a Gábor Vlkolinský.

Viera Šimkovičová,
predsedníčka MO MS v Očovej

2019-02-25T11:45:56+00:0025 februára 2019 |Banskobystrický kraj|
X