Spomienkové slávnosti na juhu Slovenska pri príležitosti 70. výročia návratu dolnozemských Slovákov


//Spomienkové slávnosti na juhu Slovenska pri príležitosti 70. výročia návratu dolnozemských Slovákov

Od začiatku roka 2017 sa uskutočňovali spomienkové stretnutia v mestách a obciach Slovenska, kde sa po druhej svetovej vojne, v roku 1947 navrátili Slováci z Maďarska, Rumunska, Bulharska aj bývalej Juhoslávie v rámci povojnového usporiadania Európy.  Od začiatku roka 2017 sa uskutočňovali spomienkové stretnutia v mestách a obciach Slovenska, kde sa po druhej svetovej vojne, v roku 1947 navrátili Slováci z Maďarska, Rumunska, Bulharska aj bývalej Juhoslávie v rámci povojnového usporiadania Európy.  Do prípravy osláv sa zapojil Dom Matice slovenskej v Galante, zostavením publikácie „70. výročie návratu dolnozemských Slovákov“, ktorá bola vydaná za finančnej podpory Matice slovenskej a bola distribuovaná všetkým účastníkom osláv v celom okrese Galanta.Spolok Slovákov z Maďarska zorganizoval úvodné spomienkového stretnutia dňa 15.  apríla 2017 sa v Seredi na železničnej stanici. Bola to spomienka na prvé transporty Slovákov z Pitvaroša a následne aj iných obcí v Maďarsku, za účasti mnohých pamätníkov, ktorí presídľovanie zažili. Pokračovalo sa spomienkovými slávnosťami v máji, ktoré pripravili MO MS Veľké Úľany a MO MS Sládkovičovo, začiatkom júla MO MS Horné Saliby, v septembri MO MS Neded a MO MS Matúškovo. Ďalej SSM zastrešil neformálne stretnutie pôvodom dolnozemských rodín a ich priateľov v Átriu Domu Matice slovenskej v Galante v júni a v septembri pripravil Galaprogram pod názvom Teplo domova v MsKS Galanta.Na záver celého roka 2017, ktorý sa nesie v znamení spomienok na svojich predkov sa pripravuje konferencia, ktorá sa má uskutočniť na túto aktuálnu tému je naplánovaná na 14. októbra 2017. Hlavným organizátorom je MO MS Galanta. Celkovo sa na spomienkových slávnostiach zúčastnilo do 2 tisíc Slovákov, ktorých sa to priamo dotklo, ale aj ich rodín, potomkov a ich rodinných príslušníkov a priateľov. Slávnosti začínali vo všetkých obciach slávnostnými bohoslužbami v evanjelických kostoloch, pokračovali položením vencov k pamätným tabuliam a pokračovali bohatým kultúrnym programom.Za účasti vzácnych hostí, sa v bohatom kultúrnom programe vystriedali aj domáci účinkujúci, matičiari, ktorí si nacvičili nábožné ale hlavne dolnozemské ľudové piesne, a orchester ľudových nástrojov z Igramu – Igrici a hudobného zoskupenie Garážanka.Do príprav vložili organizátori – vo veľkej miere MO MS v jednotlivých obciach a mestách veľa úsilia, voľného času ale aj finančných prostriedkov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom či už finančne alebo materiálne spolupodieľali na príprave spomienkových osláv. Prispeli k tomu, aby sme si dôstojne návrat Slovákov domov pripomenuli.

Zlatica Gažová,
riaditeľka Domu MS Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

2017-10-04T15:11:48+00:004 októbra 2017 |Trnavský kraj|
X