Spomienkové stretnutie „Traja sokoli“

//Spomienkové stretnutie „Traja sokoli“

Spomienkové stretnutie „Traja sokoli“

2017-11-07T15:24:04+00:00

Plešivec,  6. 11 .2017

Na počesť troch sokolov Štefana Daxnera, Jána Francisciho a Michala Bakulínyho si každoročne v novembri uctíme ich pamiatku položením vencov pri pamätnej tabuli, ktorej autorom je akad. sochár Frico Motoška. Dom Matice slovenskej v Rožňave, Miestny odbor Matice slovenskej v Plešivci, obec Plešivec a SZPB Rožňava a Plešivec za účasti žiakov ZŠ s VJS v Plešivci a žiakov ZŠ Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach, ako aj miestnych obyvateľov zorganizovali spomienkové stretnutie pri príležitosti ich odsúdenia náhlym súdom na smrť v stoličnom dome v Plešivci. Na úvod nám zarecitovala Lea Machová, žiačka ZŠ s VJS v Plešivci báseň Jarná pieseň od Janka Kráľa. Báseň vznikla na jar 1849, keď sa Janko Kráľ vrátil z väzenia do Liptovského Sv. Mikuláša a začal organizovať dobrovoľníkov pre slovenské povstalecké vojsko uprostred revolúcie. Pán Ing. Juraj Ronec, zástupca obce Plešivec, vyrozprával históriu stoličného domu v Plešivci a pán Ing. Milan Malček, predseda základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave, ozrejmil zúčastneným situáciu, ktorá prebiehala od 12. októbra do 5. novembra 1848, keď v stoličnom dome v Plešivci boli väznený a na smrť odsúdený náhlym súdom traja gemerskí sokoli, ktorí nechceli dopustiť, aby slovenské gardy boli zadelené do maďarského vojska. Na záver odznela recitácia v podaní Sofii Širokej, žiačky ZŠ P. E. Dobšinského Slavošovce, a za účasť sa všetkým prítomným poďakovala predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Plešivci pani Mgr. Eva Slížová. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí stále majú záujem a chcú si pripomenúť udalosti, ktoré tvorili naše dejiny.

Tatiana Tomková

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

X