Spomienkové výročie narodenia J. C. Hronského


/, Banskobystrický kraj/Spomienkové výročie narodenia J. C. Hronského

Vo Zvolene sme si 22. februára 2019 my, matičiari a niekoľkí vlastenci, pripomenuli 123. výročie narodenia Jozefa Cígera Hronského (1896 – 1960). Podujatie sa uskutočnilo v Parku Ľ. Štúra. Tento redaktor, nakladateľ, publicista, prozaik, autor literatúry pre mládež, tajomník, neskôr správca Matice slovenskej a okrem iného sa zaslúžil aj o vybudovanie tlačiarne Neografia v Martine. Napísal také diela, ako Budkáčik a Dubkáčik, Sokoliar Tomáš, Smelý Zajko alebo cestopis Slovenskou Amerikou a iné. Prejdem k samotnej akcii. Bol krásny slnečný poobedný deň, ale so silným vetrom, ktorý narúšal túto akciu, ale dokázali sme sa cez to preniesť. Spomienkový akt sa začal presne o 16. h bez meškania, zúčastnilo sa na ňom aj s organizátormi asi 30 ľudí, čo je málo. Po slávnostnom príhovore, ktorý predniesol predseda Mladej Matice vo Zvolene Ondrej Baranec a podpredseda Matice slovenskej Marek Hanuska, v ktorom vyzdvihli osobnosť J. C. Hronského a jeho prínos pre Maticu slovenskú a slovenský národ. Nezabudli pripomenúť, aby sme my Slováci držali spolu a nehádali sa pre stranícku príslušnosť, ale spoločne zveľaďovali slovenský národ. Po príhovore akcia pokračovala kladením venca a zaspievaním štátnej hymny. Po hymne vystúpila dvojica šikovných recitátorov zo Šalianskeho Maťka. Stretnutie sa skončilo približne o 16.40 h priateľským podaním rúk a s vierou že nabudúce sa stretneme v hojnejšom počte ako doteraz. Nech je pre nás mementom Hronského odkaz „Najkrajšie slová, sú skutky!

Mgr. Daniel Kliment,
člen OMM ZV

Naše mesto nepatrí medzi požehnané mestá ako rodisko osobností. Aj to je jeden z dôvodov, prečo si toto neokrúhle výročie pripomíname aj tento rok. Hronského tvorba odzrkadľuje 20. storočie, bez ilúzií, bez nádeje a výhľadov do budúcnosti. Aj tak v jeho dielach ostáva viera v kresťanského Boha ako základnej etickej hodnoty. Ja osobne si to neviem predstaviť. Čas po strate istôt. Ako si po hrôzach 2. svetovej vojny a utrpení byť istý, či Boh, ktorého vo svojich dielach spomína, existuje? Hronský však veril v Boha a ostával pevný v činoch a skutkoch, preto aj jeho celoživotné motto znie: „Najkrajšie slová sú skutky.“ Vedel, že na dosiahnutie cieľa nestačia slová a sľuby. O tom hovorí aj názov jednej z jeho esejí Lepšie zažať svetielko ako preklínať tmu. Najviac sa mi však páčila jedna veta z tejto eseje: „Dobrá myšlienka má nesmiernu moc, nezastaví ju nič na svete: ani cenzor, ani bajonety a ušľachtí človeka. O tom hovorí, nie však tak, že stačí o nej rozprávať, ale ju i priviesť do reálnej podoby. A práve on je v mnohých publikáciách označený ako za filozofického meditátora, za toho, ktorý sa zamýšľal nad dobrom a zlom, nad svetlom a tmou. Tak ako som sa zamýšľal aj ja pred chvíľou.

Ondrej Baranec,
predseda OMM ZV

Foto: Ondrej Baranec a Teodor Sitarčík

X