Spomienkový koncert na Karola Duchoňa, Kantiléna 2017

thumbnail

Galanta 21. 4. 2017

Na nášho galantského rodáka, výnimočného speváka, Karola Duchoňa sme si spomenuli práve v deň jeho nedožitých 67. narodenín. Nielen krásnym koncertom, ale aj položením venčeka k jeho pamätnej buste v Galante, na Hlavnej ulici za nás všetkých, ktorí na neho spomíname.
Podvčer, 21. apríla 2017 sa uskutočnil už 18. ročník spomienkového koncertu venovaný Karolovej pamiatke pod názvom Kantiléna 2017, ktorý organizuje Dom Matice slovenskej, v spolupráci s MsKS Galanta. Podujatie finančne podporilo Mesto Galanta, OO Smer Galanta a svojim vkladom prispeli aj mnohé firmy: Reštaurácia Gazdovský dvor, Kvetinárstvo Vlasta Hlavatá, Vinárstvo Kotúček zo Zemianskych Sadov, Cukráreň Filová Horné Saliby, ...
Na príprave Kantilény sa spolupodieľali mnohí, za čo im patrí vďaka. Výber spevákov bol tento ročník výnimočný tým, že účinkovalo až 5 speváčok. Dominika Richterová, Petra Dubayová, Petra Sabová, Viktória Stachová a Monika Drgáňová. Neočarili len svojím zjavom, ale aj zaujímavími hlasmi, ktoré diváci patrične ocenili. Aj keď „duchoňovky“, ako ich tu familiárne nazývame sa lepšie spievajú mužom. V tohotoročnej prehliadke účinkovali len 3 speváci: Miroslav Budáč, Boris Kodak a najviac zaujal Samuel Lorinčík, ktorý účinkoval na Kantiléne v Galante už po tretí krát. Očaril divákov svojim šarmom a ľahkosťou akou spieval. Získal nielen ocenenie Laureát Kantilény 2017, ale získal aj „Cenu Karola Duhoňa, Kantiléna 2017“, ktorú získava spevák na základe hlasovania divákov. Víťaz je len jeden, ale publikum sa vyjadrilo, že je mimoriadne ťažké vybrať len jedného speváka, pretože prehliadka bola veľmi vyrovnaná a všetci speváci spievali krásne.
Na záver programu, ako to už býva zvykom, po dlhej dobe privítali Galanťania hosťku, ktorá sa pozvaniu úprimne potešila – Gizka Oňová. Vo svojom bloku potešila nielen veľmi vtipným sprievodným slovom, ale aj spevom a vybraným repertoárom. Darmo, publikum sa bavilo.
Na záver, za prítomnosti všetkých spevákov bola kyticou a Pamätným listom za prínos do slovenskej populárnej piesne ocenená Gizka Oňová, odovzdali sme kyticu pani Elenke Duchoňovej, rozlúčili sa s nami moderátori Peter Fahn a Anka Kivarothová zo zákulisia a zaznela posledná, víťazná pieseň Kantilény 2017 v podaní Samuela Lorinčíka, Odeta.
Budúcoročný, v poradí už 19. festival sa uskutoční 20. apríla 2018, nuž ste srdečne pozvaní.

Zlatica Gažová
riaditeľka DMS Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia 
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia
autor fotografií: Gabriel Megó