Spomienky na Martu – Myrtu, 11. ročník recitačnej súťaže


//Spomienky na Martu – Myrtu, 11. ročník recitačnej súťaže

Ivanka pri Nitre, 12.  10. 2018

 

V roku 2018 si pripomíname 130 rokov od narodenia a zároveň 60 rokov od úmrtia jednej z najproduktívnejších slovenských dramatických spisovateliek 20. storočia, rodáčky z Bobrovca. Viete, o ktorú osobnosť ide?
Marta „Myrta“ Longauerová, rodená Mašurová, patrila k významným postavám buditeľov a národovcov v časoch vzniku Československej republiky. Myšlienky slovanstva a prebúdzania národa z ťažkej letargie šírila prostredníctvom ochotníckeho divadla, ktorému bola verná do konca svojho života. Povedomie o spisovateľke a jej pôsobení zachovávajú v obci Ivanka pri Nitre miestni matičiari už od roku 2008. Na iniciatívu organizovania detskej recitačnej súťaže poézie i prózy nadviazala aj súčasná predsedníčka Margita Račková. Poslaním súťaže, už 11. ročníka, je podnietiť záujem a viesť deti a mládež k hlbšiemu poznaniu slovenskej literatúry, sprostredkovať literárne hodnoty, podnietiť záujem o kultivovanie jazyka, reči a hlasu a zachovávať povedomie o spisovateľke, ktorá žila práve v Ivanke pri Nitre. Okrem toho sa miestny odbor stará aj o miesto jej posledného odpočinku na obecnom cintoríne.
Na podujatí sa zúčastnilo štyridsaťšesť detí, z toho trinásť predškolákov z MŠ so ZŠ Ivanka pri Nitre a dvaja stredoškoláci. Moderátorsky ho sprevádzala členka MS a učiteľka Alena Černíková. Porotu tento rok tvorili odborníci, ktorí sa dlhé roky aktívne venujú písaniu, recitácii, interpretácii piesní či pedagogickej práci v zložení PaedDr. Mária Danková, PaedDr. Dušan Danko, Anna Majdánová a Ing. Eva Privitzerová. V kategórii poézie sa z prvého stupňa úspešne umiestnili Königová Nela, Blicklingová Marion a Lily a prvé miesto získala Veszpremiová Mia. Z druhého stupňa sa úspešne umiestnili Lenčešová Lenka, Oršula Mário a prvé miesto získala Borotová Dominika. V kategórii próza z prvého stupňa patrí tretie a druhé miesto Kohútovej Lucii a Zverkovej Sáre a prvé miesto porotcovia udelili Veszpremi Mauríciovi. Z druhého stupňa tretie a druhé miesto obhájili Jančovičová Beáta a Lehocký Šimon, prvé miesto patrí Jasníkovej Kvetke. Strednú školu reprezentovali Lehocký Matej a Bečková Viktória. Každý zúčastnený získal za odmenu knihu a vecné ceny.
Miestny odbor MS si uvedomuje dôležitosť svojho poslania, a preto jeho členovia nedajú dopustiť ani na osobnosť regionálneho charakteru, no o to dôležitejšiu pre tunajších obyvateľov. Svoj charakteristický kolorit si uchovávajú aj vďaka šíreniu o povedomí tvorby konvenčných spoločenských hier tejto spisovateľky, odrážajúcich vernú podobu aktuálnej poprevratovej spoločensko-politickej situácie na Slovensku, národného obrodenia či vojny.
Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a obce Ivanka pri Nitre. Finančne súťaž podporili aj sponzori Jana Maršálková, Marek Látečka a Dom MS v Nitre, ktorý graficky pripravil životopis a autorské rukopisy spisovateľky M. Longauerovej.

 

Nikola Rechtorisová,
Dom MS v Nitre

Autorkou fotografií: Oľga Sklenková

Popis fotografií: Oľga Sklenková, MO MS Ivanka pri Nitre, Spomienky na Martu-Myrtu – 11. ročník recitačnej súťaže poézie a prózy.

 

2018-10-26T12:08:24+00:0026 októbra 2018 |Nitriansky kraj|
X