Spomíname na významných slovenských dejateľov


//Spomíname na významných slovenských dejateľov

Dunajská Streda, 12. 12. 2018

Základná škola Smetanov háj v Dunajskej Strede v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Dunajskej Strede v roku 2015 začala organizovať vedomostnú literárno-výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl Dunajskostredského okresu pod názvom Spomíname na významných slovenských dejateľov. Súťaž má vedomostne povzbudiť žiakov k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectva na jazykovo zmiešanom území.

  1. ročník súťaže bol venovaný 200. výročiu narodenia významného slovenského národovca, spisovateľa, básnika, jazykovedca a politika Ľudovíta Štúra.
  2. ročník súťaže bol venovaný 100. výročiu narodenia významného slovenského národovca, spisovateľa, publicistu a politika Svätozára Hurbana Vajanského.
  3. ročník súťaže bol venovaný 200. výročiu narodenia významného slovenského národovca, spisovateľa, publicistu a básnika Jozefa Miloslava Hurbana.

Tohtoročný 4. ročník súťaže bol venovaný 190. výročiu narodenia významného slovenského spisovateľa, folkloristu, zberateľa a vydavateľa ľudových rozprávok Pavla Emanuela Dobšinského.

V stredu 12. decembra 2018 sa stretlo päť trojčlenných súťažných družstiev, ochotných nielen zmerať si sily, ale sa i zabaviť. Súťaž sa skladala z 24 vedomostných otázok o živote a diele P. E. Dobšinského, doplňujúcej kresby P. E. Dobšinského podľa predlohy, zloženia puzzle z dvoch ilustrácií rozprávok P. E. Dobšinského, z vyplnenia tajničky na časový limit a vytvorenia rozprávky z vopred zadaných 10 slov.

Porota v zložení Mgr. Zuzana Brathová (garant súťaže), Mgr. Diana Szomolai (za ZŠ), PhDr. Alena Masná (za MO MS), RNDr. Monika Benkovská (za ZŠ aj za MO MS) a Zuzana Tóth – Ozsvald (za ŽoMsK) veru nemala ľahkú prácu. Aj keď tohtoročné úlohy boli o stupienok ťažšie, nakoniec porota po vyrovnanom súboji a spočítaní bodov udelila dve druhé miesta.

  1. miesto: ZŠ Smetanov háj, Dunajská Streda 65 bodov
  2. miesto: ZŠ J. A. Komenského, Veľký Meder 57 bodov
  3. miesto: ZŠ Jilemnického ul., Dunajská Streda 57 bodov
  4. miesto: ZŠ Mateja Bela, Šamorín 55 bodov
  5. miesto: Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda 54 bodov

Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

2019-01-29T08:47:05+00:0029 januára 2019 |Trnavský kraj|
X