Spomíname na významných slovenských dejateľov


//Spomíname na významných slovenských dejateľov

Základná škola Smetanov háj v Dunajskej Strede v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Dunajskej Strede začala v roku 2015 organizovať vedomostnú literárno-výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl Dunajskostredského okresu pod názvom Spomíname na významných slovenských dejateľov. Súťaž má vedomostne povzbudiť žiakov k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectva.
1. ročník súťaže bol venovaný 200. výročiu narodenia významného slovenského národovca, spisovateľa, básnika, jazykovedca a politika Ľudovíta Štúra.
2. ročník súťaže bol venovaný 100. výročiu narodenia významného slovenského národovca, spisovateľa, publicistu a politika Svetozára Hurbana Vajanského.
3. ročník súťaže bol venovaný 200. výročiu narodenia významného slovenského národovca, spisovateľa, publicistu a básnika Jozefa Miloslava Hurbana.
V utorok 12. decembra 2017 sa stretli štyri súťažné družstvá, ochotné zmerať si sily, ale sa i zabaviť. Súťaž sa skladala z 30 vedomostných otázok o živote a diele J. M. Hurbana, z vyplnenia tajničky (na čas), doplňujúcej kresby J. M. Hurbana podľa predlohy, zloženia puzzle obrázkov J. M. Hurbana a nakoniec vytvorenia básne z vopred zadaných slov.
Porota v zložení Mgr. Zuzana Brathová (garant súťaže), Mgr. Diana Szomolai (za ZŠ), RNDr. Monika Benkovská (za MO MS), Zuzana Tóth – Ozsvald (za ŽoMsK) veru nemala ľahkú prácu. Aj keď tohtoročné úlohy boli o stupienok ťažšie, nakoniec porota po vyrovnanom súboji udelila dve prvé miesta.
1. miesto: ZŠ Smetanov háj, Dunajská Streda
1. miesto: ZŠ Mateja Bela, Šamorín
2. miesto: ZŠ Lehnice
3. miesto: ZŠ Zlaté Klasy

Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

Libuša Klučková

 

 

2018-02-21T16:06:11+00:0021 februára 2018 |Trnavský kraj|
X