Šport tri generácie

thumbnail

Košice, 8. 5. 2017

Dňa 8. mája 2017 sa na Športovo zábavnom areáli v Košiciach Rada seniorov mesta Košice, pod záštitou primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH a v spolupráci s MČ Košice – Juh, konalo športovo - kultúrne podujatie „Šport tri generácie o Pohár venovaný Primátorom mesta Košice a Spevácka prehliadka“, kde sa zapojili aj matičiari. Jedným z poverených rozhodcov bol i riaditeľ domu MS v Košiciach Michal Matečka, ktorý mal na starosti športovú disciplínu pétanque. Do speváckej súťažnej prehliadky sa zapojila i spevácka skupina Matičiarky, ktoré sa umiestnili sa na popredných miestach. Podujatie sa tešilo hojnej účasti súťažiacich aj divákov. Po vyhodnotení si mohli súťažiaci pochutnať na dobrom guláši. Slávnosť pokračovala Majálesom.

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia