Správy z krajov


/Správy z krajov
Správy z krajov2018-11-01T21:58:31+00:00

Fašiangové šišky matičiarov

Podvlk 27. 2. 2019 Najveselšie zvyky počas roka, ktoré majú pôvod v predkresťanskom období, sú fašiangy. Je to čas radosti, veselosti, plesov, ľudových tancovačiek, hodovania a hojnosti pred pôstom, ktoré trvá [...]

Neoceniteľný prínos Petra Madáča

hornouhorského lekára pracujúceho v poslednej tretine 18. storočia „Medzi svojimi ľuďmi využil svoje vedomosti z odboru Medicíny a vždy bol ochotný pomáhať, pri čom nešetril ani času ani námahy. A tak dobrý občan svojej [...]

Fašiangy – Ostatki

Krempachy,  24. 2. 2019 (Poľsko) Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody, čo sa odzrkadlilo aj na vystúpeniach jednotlivých krajanských [...]

X