Správy z krajov


/Správy z krajov
Správy z krajov2018-11-01T21:58:31+00:00

Ocenení divadelníci zo Srbska opäť potešili slovenských divákov

Miestne odbory Matice slovenskej aktívne pôsobia nielen pri zachovávaní a šírení kultúrneho dedičstva v domácom prostredí, ale rovnako zohrávajú významnú úlohu v pomoci Slovákom žijúcim v zahraničí. Matičné odbory, ktoré [...]

Odkaz Alexandra Alagoviča pre súčasnú Galantu, a nielen pre ňu

Miestny odbor Matice Slovenskej v Galante pripravil v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Galante a Rímskokatolíckym farským úradom prednášku o Alexandrovi Alagovičovi, farárovi v Galante v rokoch 1796 – 1807. Usporiadatelia privítali účastníkov prednášky v zaplnenej sále Vlastivedného múzea, [...]

6 decembra 2019 |Kategória: Trnavský kraj| Comments

11. Valné zhromaždenie Mladej Matice sa konalo v Košiciach

Mladí matičiari z rôznych kútov Slovenska sa poslednú novembrovú sobotu stretli v kinosále Technickej univerzity v Košiciach, kde si zvolili svojich zástupcov do orgánov záujmového odboru Mladá Matica. V metropole východného Slovenska sa 30. [...]

Z ďaleka a blízka

Pod týmto názvom Spolok Slovákov z Maďarska s podporou mesta pripravil v Dome Matice slovenskej v Galante 23. novembra stretnutie k pripomenutiu si 20-ročnej spolupráce medzi partnerskými mestami Galanta – Tótkomlós – Slovenský Komlóš, ale [...]

X