Správy z krajov


/Správy z krajov
Správy z krajov2018-11-01T21:58:31+00:00

Zomrel knihovník, bibliograf a dlhoročný pracovník Matice slovenskej a SNK Miloš Kovačka

V Martine 6. augusta 2019 zomrel dlhoročný vedúci vedecký pracovník Matice slovenskej a Slovenskej národnej knižnice doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD. vo veku nedožitých 79 rokov. Bol známy ako knihovník, v oblasti slovenskej [...]

Tri kresťanské bohoslužby v Martine pripomenuli veriacim storočnicu obnovenia matičnej činnosti

FOTOREPORTÁŽ: Matica slovenská vyzdvihla pri príležitosti storočnice oživotvorenia MS aj kresťanský rozmer ustanovizne a matičných osobností, ktoré sa podieľali na jej vzniku i obnovení. Ich obetavá práca pre národ a [...]

Slávnostným zasadnutím Výboru MS a Dozorného výboru MS sa začali oslavy 100. výročia oživotvorenia MS

FOTOREPORTÁŽ: Oslavy storočnice oživotvorenia Matice slovenskej 1919 - 2019 sa začali v sobotu 3. augusta 2019 slávnostným zasadnutí Výboru MS a Dozorného výboru MS s niektorými bývalými členmi. Do sídla [...]

Matica slovenská oslávila 100. výročie oživotvorenia a odhalila bustu Jána Vanoviča

Matica slovenská si na slávnostnom podujatí v Martine pripomenula 100. výročie oživotvorenia z roku 1919. Pri tejto príležitosti odhalila bustu predsedu MS Jána Vanoviča v Parku sv. Cyrila a Metoda pred svojím sídlom. [...]

Slávnosti sv. Gorazda v Bratislave a Kútoch

Sv. Cyril a sv. Metod, solúnski bratia, ktorých prvý pápež slovanského pôvodu Ján Pavol II. vyhlásil za spolupatrónov  Európy, svoju misiu u našich slovenských predkov by neboli mohli realizovať, keby nemali spolupracovníkov. [...]

Aj v Králi zaznelo „Posolstvo piesní Slovensku a svetu“

Folklórna skupina ŠAJAVA, pôsobiaca pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Králi,  a ženský spevokol dcérocirkvi ECAV  Kráľ-Abovce začiatkom leta 2019 dostali pozvanie  Viliama J. Grusku opäť sa zapojiť do projektu „Posolstvo piesní [...]

2 augusta 2019 |Kategória: Banskobystrický kraj| Comments

Na zásluhy Jána Vanoviča upozorní Matica slovenská bustou pri príležitosti svojho oživotvorenia

Bustu národného dejateľa a politika Jána Vanoviča odhalia na oslavách storočnice oživotvorenia Matice slovenskej 4. augusta pred jej sídelnou budovou v Martine. Ustanovizeň tým chce upozorniť na tie slovenské osobnosti, o ktorých má [...]

X