Stála konferencia- Slovenská republika Slováci žijúci v zahraničí


//Stála konferencia- Slovenská republika Slováci žijúci v zahraničí

V Bratislave sa v dňoch 30. 10. 2014-31. 10. 2014 uskutočnila Stála konferencia s názvom : Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí.
Táto konferencia je organizovaná už od roku 1999 a zastrešuje ju Úrad vlády pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Hlavnou témou rokovania konferencie bol prístup štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným menšinám a krajanským komunitám.

Na podujatí sa zúčastnilo takmer 90 Slovákov žijúcich v zahraničí z 22 krajín a približne 30 hosti zo Slovenska z rôznych inštitúcii a organizácii. Záštitu nad týmto podujatím prebral prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Konferenciu otvoril v úvode predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, ktorý privítal krajanov a hosti na tejto Stálej konferencie a okrem iného informoval o novej inštitucionálnej príslušnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pod Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitosti SR. Po jeho príhovore vystúpili slávnostnými príhovormi – riaditeľ odboru zahraničnej politiky KPR, p. Peter Mišík ,ktorý prečítal pozdrav od prezidenta SR, minister zahraničných veci a európskych záležitosti Miroslav Lajčák a podpredsedníčka NRSR Jana Laššáková.

Po týchto slávnostných príhovoroch nasledovali pozdravne príhovory, ktoré otvoril ako prvý predseda Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí pán Vladimír Skalský.
Po ňom nasledovali príhovory bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka, tajomníčky pre mediálnu komunikáciu Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, p. Edity Škodovej a pozdravný prihovor predsedu Matice slovenskej pána Mariána Tkáča, ktorý za Maticu slovenskú vyzdvihol aktívnu činnosť krajanov vo svete v spolupráci s Maticou a taktiež vyzval krajanov, že svoje aktivity môžu prezentovať v Slovenských národných novinách. Pripomenul, že Matica slovenská podporuje výstavbu pamätníka vysťahovalectva, ktorý je momentálne v štádiu riešenia a pevne verí, že sa tento projekt vydarí. Taktiež verí, že sa aj naďalej sa budú členovia Matice stretávať na akciách krajanov vo svete a, že krajania vo svete podporia akcie, ako sú napríklad oslava 200.výročia narodenia Ľudovíta Šťúra, ktorá sa uskutočni posledný aprílový víkend v roku 2015 na majestátnom Devine.

Počas tejto dvojdňovej konferencie odzneli cenné príspevky, v ktorých si účastníci vymenili informácie a praktické skúsenosti o možných spôsoboch získavania podpory pre svoju činnosť.
Samotne rokovanie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014 sa ukončilo prijatím záverov, v ktorých sa, okrem iného, vysoko hodnotia doterajšie aktivity a obetavosť organizátorov a podporovateľov krajanského života vo svete, ich úsilie rozvíjať slovenskú spolupatričnosť, hodnoty kultúrneho dedičstva a ďakuje predchádzajúcim aj súčasným aktivistom, členom spolkov a organizácií za ich obetavosť a nenahraditeľný vklad pri presadzovaní našich spoločných záujmov.
Bratislava, 30. 10. – 31. 10. 2014

Andrej Mitaľ

2015-05-24T16:26:50+00:0030 októbra 2014 |Bratislavský kraj|
X