Stanovisko k názvom polyfunkčného objektu v centre Nitry a k ankete pod titulom: „Premenujú Townhill?“


//Stanovisko k názvom polyfunkčného objektu v centre Nitry a k ankete pod titulom: „Premenujú Townhill?“

Nitra, 22.11.2017

„Nitrania môžu vybrať názov pre investíciu na nitrianskej Tabáni.“ Aj takéto titulky bolo možné v uplynulých dňoch sledovať na rôznych webových portáloch či v tlači. Je tomu ale naozaj tak? Mohli Nitrania (slobodne) vyberať názov polyfunkčného objektu používajúceho pracovné názvy Townhill či Tabáň alebo boli vtiahnutí do ankety developera a jeho stručného komentára k nej bez možnosti hlbšieho oboznámenia s jednotlivými názvami? Prečo o názve objektu rozhoduje investor, ktorý navyše navodzuje umelo vytvorený dojem empatického partnera, ktorému záleží ako sa bude objekt vyrastajúci v „srdci Nitry“ volať? Developer Proxenta je realizátor nitrianskeho projektu, ktorý nesie pracovný názov Townhill alebo Tabáň. Polyfunkčný komplex  má v centre mesta pozostávať z deviatich podlaží bytov, apartmánov, kancelárií a obchodných priestorov. Objemom sa projekt zaraďuje medzi najväčšie pripravované komplexy v meste a jeho výstavba má začať v januári 2018. V súčasnosti prebieha na mieste archeologický výskum. Ani v jednej z reportáži, ktoré sprostredkovávali anketu o názve novostavby, neboli priblížené a odôvodnené developerom navrhované názvy. Dokonca v niektorých článkoch sa čitatelia mohli dočítať, že je možné si vybrať z troch slovenských názvov! Pritom ako už zistili jazykovedci, slovo Tabáň, jeden zo štyroch názvov, pochádza z turečtiny. „Pravdepodobne sa tento názov dostal do povedomia počas necelej jednoročnej okupácie Nitry Osmanmi – bola tu asi zložená časť posádky. Tabáň majú aj v Starom Budíne.“ (https://mynitra.sme.sk/c/20527693/na-kopci-oproti-sudu-nasli-studnu-pivnicu-aj-pamatnu-tabulu-snp-osadili-ju-rok-pred-zburanim-stvrte.html,14.11.2017). Ostatné navrhované názvy boli Palánok, Pod Vŕškom a Townhill.

Z dôvodu plytkého záujmu médií o etymologické výklady názvov na anketu reagovali aj členovia Miestneho odboru Matice slovenskej Nitra – Klokočina. V rámci našich spoločných stanovísk adresovanými zástupcom Mesta Nitra, poslancom, ostatným inštitúciám a na facebook stránke Domu MS v Nitre sme sa snažili, aby obyvatelia Nitry podporili jediný slovenský názov ankety, a to Palánok, ktorý má svoje historické opodstatnenie. Nechávame však na zváženie zodpovedných a verejnosti, či sú vôbec developerom navrhované názvy vhodné a správne.

Veronika Bilicová

Dom Matice slovenskej v Nitre

Stanovisko k ankete pod titulom: „Premenujú Townhill?“.

Nitra, 15.11.2017

Nitrianske ECHO zo dňa 9.11.2017 pod titulom: „Premenujú Townhill?“ prezentuje iniciatívu investora vo veci pomenovania polyfunkčného objektu na Palánku.  Každý jeden v článku uvedený údaj je zameraný na manipulovanie vedomia občanov s cieľom presadiť  našej slovenskej kultúre a duchovnému dedičstvu odporujúci geografický názov. Anonymita, nepravdivé údaje, zakrývanie súvislostí a vzťahov, prisvojovanie si kompetencií investora, štylizácia…, sú výsmechom občanov. V pochybnej ankete na prvom mieste uvádzaný Tabáň nie je geografický názov. V tureckom jazyku označuje remeslo, spracovateľa koží, v terajšom ponímaní garbiara. K nám sa dostal v období postupného zániku Veľkomoravskej ríše s príchodom siedmych rôznorodých ázijských kočovných kmeňových zväzov, neskôr pomenovaných – Maďari, ktorí sa v tom období odievali do koží.

Na druhom mieste uvádzané pomenovanie Palánok je pôvodné, historické z obdobia vlády nitrianskych kniežat. Palánok – palisády, kolové opevnenie jedného z najstarších sídiel našich slovenských predkov. Takto je to zaznamenané aj v katastrálnej mape.

Na treťom mieste uvádzaný Townhill, (vraj mestský kopec – Nitrania nikdy takéto geografické označenie ani len nevyslovili) je určite výplodom akejsi geniálnej osobnosti.

Štvrtý návrh názvu Pod Vŕškom nikdy neexistoval, je to  už len doznievajúca agónia autora, pretože potom, čo na Palánku z histórie okrem kostola sv. Ladislava zostalo, niektorí občania jednoducho označovali Na vŕšku.

Vážení občania, ak sme nedokázali zabrániť osadeniu „opachy“, ktorá zakryje jeden z našich najvýznamnejších slovenských symbolov, nedovoľme, aby navždy bolo zakonzervované označenie: kostol sv. Ladislava na tureckom Tabáni alebo ešte lepšie na anglickom Townhille.

Miestny odbor Matice slovenskej Nitra – Klokočina

 

Fotografie zdroj: www.nitraden.sk, vizualizácie www.proxenta.sk

 

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

2017-11-22T16:37:16+00:0022 novembra 2017 |Nitriansky kraj|
X