Stanovisko ku kampani proti zápisu detí do škôl s vyučovacím štátnym jazykom


//Stanovisko ku kampani proti zápisu detí do škôl s vyučovacím štátnym jazykom

Matica slovenská ostro nesúhlasí s účelovou kampaňou niektorých predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny v SR proti zápisu detí tejto menšiny do základných škôl so štátnym vyučovacím jazykom.

Základná škola Bátorove Kosihy uverejnila oznam k zápisu do 1. ročníka, kde je uvedená výhodnosť vzdelávania sa v škole so štátnym jazykom, a to, aby dieťa ovládalo štátny jazyk, vedelo v ňom komunikovať a získalo kvalitné základy pre ďalšie vzdelávanie. V texte sa uvádza: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Zo strany zástupcov maďarskej národnostnej menšiny to vyvolalo protesty, nesúhlas, ba dokonca boli uverejnené tvrdenia, že to je poburujúce, poľutovaniahodné, hanebné, nevhodné, či ponižujúce, čo uverejnil denník Új Szó, ktorý tento akt cielene šokujúco označil za dehonestujúcu kampaň, namierenú proti miestnej ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a proti celej maďarskej komunite.

Matica slovenská, ktorá upevňuje slovenské vlastenectvo a vzťah občanov k slovenskej štátnosti, je toho názoru, že poľutovaniahodné sú práve takéto neopodstatnené postoje a protesty predstaviteľov politického, kultúrneho, ba aj cirkevného života maďarskej národnostnej menšiny a tohto denníka, ktoré účelovo rozdúchavajú pokojné spolužitie občanov na juhu Slovenska. Vzdelávanie sa v štátnom jazyku a jeho osvojenie si príslušníkmi národnostných menšín je predovšetkým v ich záujme, aby mohli dosiahnuť čo najlepšie pracovné a spoločenské uplatnenie sa v SR.
V Martine 29. januára 2014

Za Maticu slovenskú:
Ing. Marián Tkáč, PhD., predseda

2018-11-08T18:04:05+00:0029 januára 2014 |Nezaradené|
X