„STAVANIE MÁJA“


//„STAVANIE MÁJA“

Komárany, 30. 4. 2018

Po minulé roky bolo u nás v obci Komárany zvykom, že sme sa my občania stretli pri parčíku pri kostole, no tohto roku sme stavaniu mája dali „nový šat“ – a realizovali sme ho v spolupráci s matičiarmi. Pri tejto príležitosti prijal naše pozvanie aj predseda JUDr. Matice slovenskej Marián Gešper.
Po úvodnom slove starostky obce vystúpili s roztomilým programom deti z miestnej materskej školy. Posledný veršík z ich novej pesničky znel:

„Chceme behať, chceme skákať. Veď nám pofúkate rany…
Chceme behať, chceme skákať – milujeme Komárany!“

Následne vystúpila „LIPKA“ (Naša Komáranska ľudová spevácka skupina, ktorá je pre nás už neodmysliteľným folklórnym prvkom pri takýchto akciách). Opäť obohatili svoj repertoár – tentoraz aktuálne k tradíciám aj k našej nádhernej obci a vlasti. Zúčastnených zaujal svojím príhovorom aj pán Gešper, ktorý okrem iného spomenul niekoľko zaujímavých a významných historických momentov, týkajúcich sa priamo našej obce, a to starého slovanského osídlenia obce už v dávnych dobách a účasť Komárančanov vo Východoslovenskom roľníckom povstaní v roku 1831.
Stavanie mája symbolizuje predovšetkým radosť z toho, že prichádza jar a oslavuje víťazstvo nad zimou, dokonca víťazstvo dobra nad zlom… Je to vlastne oslava života ale aj prírody.
No a keď sa oslavuje – nemal by chýbať spev, tanec a ani pohostenie. Pripravili sme chlieb s masťou a cibuľou, domáce koláče a veľkým prekvapením (nielen pre pána predsedu MS) bola veľká torta s erbom obce a znakom Matice slovenskej. Zlatým klincom programu bol presun ozdobeného mája na voze ťahanom koňmi… Koníky bez problémov odviezli máj, „LIPKU“ aj niekoľko nadšených detí k miestnemu parčíku, kde sme máj postavili a ešte sa trochu pohostili a zaspievali si… Aj „nebo nám bolo naklonené“ nádherným počasím, a preto veríme, že každý, kto prišiel, neoľutoval. Veľmi dôležité je, že väčšina účastníkov podujatia boli práve mladé slovenské rodiny s deťmi, ktorých v posledných troch rokoch oproti minulosti zásadne pribudlo, a to je veľké pozitívum do budúcnosti. Veď naše deti sú zárukou, že Slováci na Zemplín patria.
Na záver členovia „LIPKY“ so starostkou obce Janou Kráľovou pozvali predsedu Matice slovenskej do priestorov pri Obecnom úrade, aby mu ukázali, kde sa stretávajú pri nacvičovaní spevu a kde pripravujú svoje vystúpenia. Diskutovalo sa aj o spoločných plánoch do budúcnosti v prospech obce Komárany, o spoločných aktivitách, ktorými budeme zachovávať kultúrne dedičstvo, zveľaďovať obec a dôstojným spôsobom pripomínať dôležité historické udalosti.

Jana Kráľová

2018-05-04T16:26:45+00:004 mája 2018 |Prešovský kraj|
X