Stavanie mája 2017 – Prešov

thumbnail

Prešov, 28. 4. 2017

Máj – mesiac lásky – je spojený s tradíciou stavania mája, ktorú si prešovskí matičiari, učitelia a žiaci pripomenuli dňa 28. apríla 2017 v Súkromnej strednej škole ELBA v Prešove.
V školskom areáli, ktorý krášlila farba zelenej trávy a niesla sa ním vôňa kvitnúcich stromov, odzneli príhovory Ing. Emila Blichu, zriaďovateľa školy, matičiarov Františka Namešpetru, člena Výboru MS, PhDr. Ladislava Matiska, predsedu MO MS v Prešove, predsedu Oblastnej rady a čestného predsedu Krajskej rady MS za Prešovský kraj, taktiež aj iných vedúcich pracovníkov školy. Podujatie spestril spev ľudových piesní, hudobný sprievod akordeóna v podaní žiakov zo ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove. Ľudový rozprávač Mgr. Ján Očkovič vytvoril žartovnú náladu rozprávaním o vzťahoch v súvislosti s láskou. Obecenstvu sa predstavili aj členovia Ľudovej hudby Prešovčan pod vedením RNDr. J. Humeňanského. Dievčatá spolu s vyučujúcimi ozdobili listnatý strom farebnými stužkami, chlapci ho potom postavili na pripravený podstavec. Dnes sa týči do výšky, vidno ho zďaleka, aby každému pripomínal, že po chladných a nehostinných zimných mesiacoch nastali dni znovuzrodenia, lásky, mladosti a zdravého rastu.
Tradíciu stavania mája na tejto prešovskej škole inicioval PhDr. Ladislav Matisko, ktorý ocenil vynikajúcu dlhoročnú spoluprácu so zriaďovateľom Súkromnej strednej školy ELBA v Prešove Ing. Emilom Blichom a s vedením školy.

Ingrid Lukáčová

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia

fotografia z  podujatia

fotografia z podujatia