Staviame my máje …..


//Staviame my máje …..

Staviame my máje …..

tak sa spieva v slovenskej ľudovej piesni a tak spievali posledný aprílový deň pod postaveným  májom matičiari v Dome MS v Dunajskej Strede a v Oblastnom pracovisku MS v Šamoríne. Každoročne si matičiari pripomínajú a ctia slovenské ľudové tradície. Stavanie mája je jednou z tradícií, ktorá sa zachovala do dnešných čias vo všetkých regiónoch Slovenska. Postavením mája mládenci vyjadrovali náklonnosť svojej milej. Máj je zároveň symbolom znovuzrodenia prírody. Tak ako sa nevie, kto je tvorcom ľudových piesní, ani ľudové zvyky a obyčaje nemajú zachované mená svojich autorov. Rodil ich život, ľudia, ktorí v nich hľadali zabudnutie, kúsok zábavy, krátky oddych od ťažkej každodennej práce. A stavanie májov sa radilo medzi ne.
V sobotu týždeň pred stavaním mája sa členovia výboru MO MS v Dunajskej Strede , taktiež v Šamoríne vždy stretávajú a zorganizujú  v prvom rade brigádu, počas ktorej dajú do poriadku po zime všetky „kúty“ v matičných domoch a samozrejme samotnú záhradu v Dunajskej Strede a okolie Oblastného pracoviska MS v Šamoríne. Posledný aprílový deň 30. apríla v pondelok sa zišli matičiari v Dunajskej Strede a Šamoríne a postavili máj , pod ktorými si zanôtili Staviame my máje….
Násilné prenikanie kozmopolitnej kultúry ohrozuje naše kultúrne tradície a hodnoty.Matica slovenská verná cyrilo-metodskej tradícii, pre napĺňanie ktorej vznikla, chce pripomínať národu a všetkým ľuďom dobrej vôle žijúcim v Slovenskej republike, že máme svoje tradície, ktoré by mali v dnešných časoch prekryť cudzie, v podstate komerčné tradície.

Ľ.Klučková

 

2018-05-09T15:37:19+00:009 mája 2018 |Trnavský kraj|
X