Sté výročie obnovenia činnosti Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou


//Sté výročie obnovenia činnosti Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou

V pondelok 20. mája 2019 sále Centra voľného času v Moldave nad Bodvou sa konala slávnosť pri príležitosti 100. výročia od znovuobnovenia činnosti Matice slovenskej, ktorú zorganizoval tunajší miestny odbor.

V úvodných slovách predsedu MO MS Františka Greguša zazneli okrem historických súvsťažností spojených s týmto výročím hlavne slová apelujúce na národnú hrdosť, ale aj slová vďaky pre tých, ktorí sa v Moldave dlhoročne angažujú v budovaní a posilňovaní národného povedomia. Pri tejto príležitosti boli Pamätným listom predsedu MS ocenení viacerí matičiari: Božena Hučková, Oľga Smetanová, MUDr. Erika Csachová, Jozef Hanula a Juliána Hráčová.

Zlatú cenu Matice slovenskej, udelenú Ústredím MS, si odniesla dlhoročná členka Matice slovenskej Helena Lacková. Ocenenie si nepochybne zaslúži a jej prínos vidieť nielen v angažovanosti v miestnom odbore, ale aj ľudskom rozmere.

Slávnosť v Moldave prišli pozdraviť aj vzácni hostia: predseda MS JUDr. Marián Gešper, riaditeľ Členského ústredia MS PhDr. Martin Fejko, riaditeľ Domu MS v Košiciach Michal Matečka, kaplán rímskokatolíckej farnosti Kristián Korch a za Mestský úrad Moldava n/B. PhDr. Jana Kovácsová.

V príhovore predseda Matice slovenskej Marián Gešper so zanietením a s detailnou interpretáciou historických faktov priblížil udalosti spred 100 rokov a vyzdvihol aj prínos osobností Štefana Moysesa, Karola Kuzmányho a ďalších, ktoré stáli pri zrode a na čele matičného hnutia dlhé roky.

Na úvod kultúrneho programu vystúpili s krátkym vtipným pozdravením deti z bábkarského krúžku Centra voľného času Cvrček, žiaci hudobného odboru Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou v spoločných skladbách na rôznych nástrojoch za sprievodu pedagóga Ing. Tibora Viszlaya.

Potom nasledovali temperamentné autentické ľudové piesne z Abova, ktoré v skvelých speváckych výkonoch zaspievali deti zo speváckej skupiny Pantľika zo ZŠ na Ulici ČSA. Pod ich profesionálnu interpretáciu sa podpísali učiteľky Mgr. Kamila Kissová, PaedDr. Katarína Kiššová a Mgr. Andrea Sedláková

Moderné tanečné kreácie na ľudové motívy predviedli „bodkované krásavice“ z Cvrčka pod vedením Mgr. Mariky Tóthovej a Diany Dókušovej.

Ostrieľaným a viacnásobne oceňovaným speváčkam z folklórnych skupín z Rudníka pod vedením MUDR. Imricha Tótha a domácej Živeny patrili ďalšie časti programu, kde zazneli zmesi rôznych piesní. Od piesní z nášho regiónu v autentickom nárečí naprieč celým Slovenskom až po piesne zľudovelé, alebo, naopak, pôvodnú ľudovú „Kopala studienku“, z ktorej nápevu vznikla slovenská štátna hymna.

Nakoniec vystúpila tanečná skupina z Medzeva HUMMELTANZGRUPE pod odborným vedením Štarkovej, Schurgerovej a Novisedlákovej s pôvodnými „mantackými“ tancami. V ich prejave je charakteristický a neprehliadnuteľný vplyv nemeckých osídlencov – tak v tanečných prvkoch, ako aj v krojoch.

Po záverečnom vďačnom potlesku, ktorým diváci ocenili výkony účinkujúcich, zaznela sálou v spoločnom súdržnom duchu matičná hymna Kto za pravdu horí.

Matičiarom v Moldave želáme, aby ich srdcia horeli za národnú vec čo najdlhšie, minimálne ešte aspoň ďalších 100 rokov.

František Greguš

2019-06-13T12:18:31+00:0013 júna 2019 |Košický kraj|
X