Sté výročie úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského


//Sté výročie úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského

Tohtoročné Národné matičné slávnosti, ktoré organizuje Matica slovenská, pozostávajú z dvoch samostatných častí. Ťažisková prvá časť s bohatým a atraktívnym programom sa konala 29. – 31. júla v Komárne a stretla sa s veľkým diváckym záujmom i mediálnym ohlasom.
Druhá časť slávností sa uskutoční v stredu 17. augusta v Martine. Na tento deň pripadá 100. výročie úmrtia básnika, prozaika, kritika, novinára, publicistu a vydavateľa Svetozára Hurbana Vajanského. Táto ústredná osobnosť slovenského národného diania na prelome 19. a 20. storočia prežila najplodnejšie roky svojho pohnutého života v Martine, kde je na Národnom cintoríne aj pochovaná.
Pri príležitosti 100. výročia Vajanského úmrtia sa 17. augusta uskutoční slávnostné zasadnutie rozšíreného Predsedníctva MS.
Matičiari a ich hostia z domova i zo zahraničia si na ňom okrem iného pripomenú aktuálne 150. výročie úmrtia Karola Kuzmányho (zomrel 14. 8. 1866 v Turčianskych Tepliciach) a vyhlásia Rok Jozefa Miloslava Hurbana 2017.
Program pokračuje vernisážou výstavy venovanej 90. výročiu otvorenia druhej (dnešnej sídelnej) budovy Matice slovenskej na ulici P. Mudroňa 1. V areáli tejto budovy budú o 15.00 h slávnostne odhalené busty Svetozára Hurbana Vajanského a Štefana Furdeka.

Autor tlačovej správy: Peter Cabadaj
V Martine, 15. augusta 2016

2018-11-08T18:02:14+00:0015 augusta 2016 |Nezaradené|
X