Štefánikov beh a Štúrov Zvolen


//Štefánikov beh a Štúrov Zvolen
Humenné, 10. 5. 2018
Športovci i umelci v Humennom si pripomenuli významné osobnosti slovenských dejín – Ľudovíta Štúra a Milana Rastislava Štefánika.
Dňa 10.5.2018  sa v Humennom uskutočnili 2 zaujímavé súťažné podujatia, ktoré niesli mená pre slovenský národ významných osobností – Štefánikov beh o Putovný pohár pre žiakov základných škôl z Humenného a okolia, tradíciu ktorého založil už nebohý bývalý predseda MO MS v Humennom a riaditeľ ZŠ Hrnčiarska Humenné Mgr. Rudolf Klikušovský a regionálna súťaž v rétorike – Štúrov Zvolen. Tohoročný Štefánikov beh zorganizovala ZŠ Hrnčiarska Humenné v spolupráci s MO Matice slovenskej v Humennom, 1. atletickým klubom v Humennom a mestom Humenné. Bežecká súťaž prebehla v dopoludňajších hodinách na Námestí slobody a priľahlom priestore mestského parku. Samotné podujatie sa začalo spomienkovou slávnosťou pri buste Milana Rastislava Štefánika na Námestí slobody v Humennom –  slovenskou a matičnou hymnou, pripomenutím si významu tejto výnimočnej osobnosti pre vznik Slovenského štátu a krátkym kultúrnym programom. Organizačný tým v zložení Mgr. Jarmila Oravcová – riaditeľka  ZŠ Hrnčiarska Humenné, Mgr. Marek Lučka – riaditeľ pretekov, Mgr. Viera  Hovancová – tajomníčka a Mgr. Vladimír Mandula – rozhodca zaregistrovali 300 detských pretekárov, ktorí súťažili v 4 vekových kategóriách pre chlapcov a dievčatá. Víťazmi sa stali:  1. kategória chlapci (500 m)-Jakub Besler ZŠ Ohradzany, 1. kategória dievčatá (500 m)-Sabina Bardzáková ZŠ Pugačevova Humenné, 2. kategória chlapci (700 m)-Adam Baláž ZŠ Jána Švermu Humenné, 2. kategória dievčatá (700 m)-Barbora Mandulová ZŠ Hrnčiarska Humenné, 3. kategória chlapci (800 m)-Sebastián Minich ZŠ Pugačevova Humenné, 3. kategória dievčatá (800)-Ema Borščová ZŠ Kudlovská Humenné, 4. kategória chlapci (1500 m) -Samuel Lopanič ZŠ Hrnčiarska Humenné a 4. kategória dievčatá (1000 m)-Petra Frivaldská ZŠ Hrnčiarska Humenné. Súčasne so Štefánikovým behom prebiehala v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom postupová regionálna súťaž v rétorike Štúrov Zvolen, ktorej sa zúčastnilo dvadsať súťažiacich zo základných a stredných škôl. Organizátorom podujatia bolo Vihorlatské múzeum v Humennom. Odborná porota v zložení Mgr. Pavol Ďugoš-predseda MO MS v Humennom, PhDr. Eva Jacevičová – učiteľka ZUŠ Humenné a Mgr. Alexandra Harvanová – novinárka na celoslovenskú súťaž, ktorá sa uskutoční v dňoch 5.6.-6.6.2018 vo Zvolene vybrali týchto  súťažiacich: I. kategória – Nina Bodnárová – ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, II. kategória – Branislav Blicha– ZŠ s MŠ Topoľovka a III. kategória – Lenka Baratová – Cirkevná spojená škola Humenné. Obe podujatia mali patričnú umeleckú, športovú, ale i spoločenskú úroveň a pripomenuli mladej generácii, ale i širokej zúčastnenej verejnosti prínos Ľudovíta Štúra a Milana Rastislava Štefánika ku 100. výročiu vzniku 1. Československej republiky a ku formovaniu moderného súčasného Slovenska.
Výsledky – prílohy
2018-05-25T10:29:55+00:0025 mája 2018 |Prešovský kraj|
X