Sto rokov bez Štefánika v Spišskej Novej Vsi


//Sto rokov bez Štefánika v Spišskej Novej Vsi

Mesto Spišská Nová Ves vo svojich archívoch ukrýva poklady storočnej cesty spomienok na M. R. Štefánika. Už 16. 2. 1919 vo veľkej sále Radnice bol založený prvý československý kultúrny spolok na Spiši Štefánikova beseda. Dňa 16. 5. 1920 zorganizovala slávnostnú smútočnú tryznu pri príležitosti tragickej smrti gen. M. R. Štefánika. V septembri 1921 sa spája s MO Matice slovenskej, ktorý už 5. 5. 1921 zorganizoval tryznu na počesť generála. Udržiavanie Štefánikovej tradície na celých 80 rokov prebral v meste MO MS. V roku 1923 prichádza do mesta za verejného notára mladší brat Ladislav Dušan a 7. 6. 1928 pri ňom zomrela aj matka Albertína. V Spišských Vlachoch žila staršia sestra Oľga Ľudovíta a Milan Rastislav ju tam 1907 a 1913 aj navštívil. Otázkou pomníka sa začali matičiari zaoberať v roku 1922 pohľadnicovou zbierkou. Vďaka húževnatosti matičiarov sa postavili tri sochy M. R. Štefánika (1929, autor A. Kováčik, 1968, L. Hennel a 12. 7. 2007, L. Kacvinský) v Spišskej Novej Vsi. Dňa 3. 5. 2011 predsedníčka MO MS Mgr. J. Prochotská iniciuje založenie Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika a odovzdáva štafetu jej predsedníčke PhDr. R. Kormošovej, PhD.
100. výročie pietnej spomienky sa uskutočnilo 2. 5. 2019 už v réžii klubu za spolupráce mesta, Múzea Spiša a Štátneho archívu v Košiciach, pracovisko Archív Spišská Nová Ves. Po hymne zarecitoval báseň J. Smreka Národ za M. R. Štefánikom študent gymnázia Ch. Múdry. Konferencierka Mgr. K. Turčanová zo Spišského divadla privítala predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku, primátora Spišskej Novej Vsi Ing. P. Bečarika, ktorý predniesol aj slávnostný príhovor, Spišských Vlach Ľ. Fifíka a prednostu OÚ PaedDr. D. Demečka, PhD. Za Spoločnosť odovzdal pozdrav RNDr. V. Rušin, DrSc., a Duchovným slovom sa prihovoril Mgr. J. Matys, senior ECAV. Na pietnej spomienke sa zúčastnil aj Zväz vojakov SR – Klub vojenských dôchodcov s predsedom Ing. L. Janičkom, riaditeľ DMS Mgr. R. Zacher, PhD., riaditeľka Múzea Spiša Ing. Z. Krempaská, zástupcovia samosprávy mesta, spoločenské organizácie, žiaci ZŠ Nad medzou, študenti… Kultúrny program zabezpečil miešaný spevácky zbor Cantus Villa Nova vedený Mgr. art. I. Gregom, ZUŠ – husľové duo Mgr. M. Kacvinská, K. Hvizdošová, flautové trio Mgr. D. Kotradyová s dcérou Juditou a J. Jakubcová. Po pietnej spomienke nasledovali zastavenia pri pamätnej doske matky M. R. Štefánika a na mestskom cintoríne pri jeho bratovi. Básne F. Hadri Drevenický Mŕtvy letec a P. Kanis Dejiny v nás recitovala študentka S. Novysedláková. Program pokračoval v Múzeu Spiša otvorením výstavy Sto rokov bez Štefánika.

 

Mgr. J. Prochotská

Video poskytla TV Reduta Spišská Nová Ves:   https://www.snv.sk/archiv?video=190503-2

2019-05-13T16:59:56+00:0013 mája 2019 |Košický kraj|
X