Stretnutie k 150. výročiu narodenia Boženy Slančíkovej -Timravy v Žiline

thumbnail

Žilina, 4.- 5. 12. 2017

Pri príležitosti 150. výročia narodenia významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej -Timravy pripravili členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žiline v pondelok 4. a v utorok 5. decembra 2017 vrámci ich každomesačných aktivít „Matičné pondelky“ stretnutia so stredoškolskou mládežou a členmi Miestneho odboru v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline na Hollého ulici, ktoré viedla pani Elena Schmutzová.
Podkladom pre stretnutia boli diela Boženy Slančíkovej-Timravy, ktoré neobyčajne ľudsky a pravdivo popisujú život jednoduchých roľníkov i meštianstva na sklonku 19. a začiatkom 20. storočia.
Stretnutí sa zúčastnili študenti troch stredných škôl zo Žiliny: Strednej odbornej školy podnikania, Gymnázia Veľká okružná a Spojenej školy v Bytčici. Keďže poviedka Boženy Slančíkovej-Timravy - Ťapákovci je jedným z diel, ktoré sú súčasťou otázok maturitnej skúšky, zúčastnili sa stretnutia predovšetkým študenti maturitných ročníkov, ktorí si takto mohli overiť svoje znalosti formou rozhovoru. V zaujímavej diskusii k dielu i k životu v danej dobe spoločne hľadali odpovede na otázky: prečo má zmysel čítať diela opisujúce minulosť, akú súvislosť majú tieto diela s dnešným životom, aké sú medziľudské vzťahy v súčasnosti, aké je súčasné postavenie žien, ako vnímame slobodu a mnohé iné.
Členovia MO MS v Žiline si na svojom podvečernom stretnutí vypočuli veľmi zaujímavý príspevok členky Miestneho odboru v Žiline pani Evy Gundovej, ktorá čerpala zo svojich dlhoročných pedagogických skúseností, o životných i umeleckých „ťažkostiach“ Boženy Slančíkovej-Timravy.

Elena Schmutzová,
členka výboru MO MS ZA

článok neprešiel jazykovou úpravou