Stretnutie k 170. výročiu narodenia Pavla Országha Hviezdoslava v Žiline


//Stretnutie k 170. výročiu narodenia Pavla Országha Hviezdoslava v Žiline

Žilina, 11. 2. 2019

Pri príležitosti 170. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava sa v pondelok 11. februára 2019 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline na Hollého ulici uskutočnilo stretnutie so žiakmi druhého ročníka Strednej odbornej školy podnikania v Žiline, ktoré viedla pani Elena Schmutzová, členka Miestneho odboru Matice slovenskej v Žiline.

Stretnutie prebiehalo formou rozhovorov o živote a diele Pavla Országha Hviezdoslava. Hlavnou témou bolo dielo Hájnikova žena, ktoré je súčasťou osnov pre predmet Literatúra v danom ročníku. Kostrou diskusie bolo hľadanie odpovedí na otázky: prečo má zmysel čítať diela opisujúce minulosť, akú súvislosť majú tieto diela s dnešným životom a so životom mladých ľudí, ktorí sa ešte len pripravujú na svoj budúci dospelý život, či sú medziľudské vzťahy v súčasnosti podobné tým v minulosti a mnohé iné.

Na konci stretnutia p. Elena Schmutzová predniesla úryvky z básnickej tvorby P. O. Hviezdoslava.

Elena Schmutzová,
členka MO MS ZA

2019-02-20T14:28:30+00:0020 februára 2019 |Žilinský kraj|
X