Stretnutie k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana v Žiline

thumbnail

Žilina, 3. 4. 2017

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana pripravili členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Žiline v pondelok 3. apríla 2017 dve stretnutia vrámci ich každomesačných aktivít „Matičné pondelky“. Stretnutia sa konali v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline na Hollého ulici a viedla ich pani Elena Schmutzová.
Podkladom pre obe stretnutia bol historický román Jozefa Horáka „Leteli sokoli nad Javorinou“. Román približuje udalosti rokov „meruôsmych“, životné osudy hlavných osobností povstania, dobrovoľníkov z radov študentov i obyčajných sedliakov a verne vykresľuje dobu a podmienky, v ktorých žili naši predkovia pre 170 rokmi.
Prvého stretnutia sa zúčastnili študenti Gymnázia Veľká okružná v Žiline. Formou rozhovoru o živote J. M. Hurbana a na základe prečítaných ukážok z knihy sa študenti oboznámili ako sa žilo kedysi. Na základe historických súvislostí sa pokúsili zapojiť svoju predstavivosť a vcítiť sa do doby, keď väčšina obyvateľstva „Horného Uhorska“ boli nevzdelaní sedliaci a slovenčina nebola úradným jazykom, ale iba rozdrobenými regionálnymi nárečiami. Predstaviť si osobnosti ako Hurban, Štúr, Hodža, ktoré sa vzdali svojho pohodlia a bojovali za národ, z ktorého pochádzali. V spoločnom rozhovore potom hľadali odpovede na otázky: aký má mladá generácia vzťah ku minulosti národa ku ktorému patrí, ako si spomína na život svojich prarodičov, aký vzťah má k národnej kultúre a tradíciám.
Na druhom stretnutí sa stretli členovia MO MS v Žiline. Zaspomínali si na svoju mladosť, na svoje školské roky a svoje znalosti o historických udalostiach, ktoré sa viažu k „povstaniu slovenského ľudu v rokoch 1848 – 49“ a osobnostiam štúrovskej generácie. Oboznámili sa s obsahom knihy Jozefa Horáka a rozhodli sa, že na najbližšom stretnutí si uctia osobnosť Jozefa Miloslava Hurbana položením kvetov k soche, ktorá sa nachádza v blízkosti Budatínskeho hradu.

Elena Schmutzová,
členka výboru MO MS ZA

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia