Stretnutie matičiarov na 10. motožúrke v Strážskom


//Stretnutie matičiarov na 10. motožúrke v Strážskom

Hencovce, 9. 6. 2018

MO MS Hencovce pod záštitou MS v spolupráci s OP MS Vranov nad Topľou a Park Pubom Strážske dňa 9. 6. 2018 oficiálne zrealizoval už po 10-krát tradičné trojdňové stretnutie priaznivcov jednej stopy a matičiarov v peknom prostredí lesoparku Park Pubu v Strážskom. Celé podujatie sa nieslo v duchu osláv 25. výročia vzniku Slovenskej republiky, kde na budove viala aj vlajka Slovenska.
Vedúci OP MS Vranov nad Topľou oficiálne privítal všetkých účastníkov a oboznámil ich s bohatým programom. Nechýbali zaujímavé súťaže aj na matičné témy, témy o vzniku Slovenskej republiky, tombola, pohostenie, hudba. Súťažiacich potešili rôzne ceny od sponzorov vrátane MS, ktorá súťažiacim venovala za správne odpovede knižné odmeny. Každý si mohol prísť na svoje. K dobrej atmosfére prispeli i vystúpenia slovenských rockových skupín vo večerných programoch jednotlivých dní podujatia. V piatok večer nás svojím vystúpením sprevádzala hudobná skupina Piňazi de? zo Svidníka a Blackbeat z Bardejova. Vrcholom sobotňajšieho programu bol výjazd do mesta Vranov nad Topľou, kde nás čakalo občerstvenie a pohostenie chlebíčkami a chutnými koláčmi. Asi dve stovky motocyklistov a matičiarov sa mala možnosť previezť a podporiť výjazd svojou prítomnosťou, kde boli svedkami netradičnej motorkárskej svadby. Svoju jazdu zakončili v lesoparku v Strážskom. Sobotňajšiu dobrú atmosféru vytvorila známa hudobná skupina Gerock (Kabát Reviev). Organizátor zabezpečil počas celého podujatia pitný režim a každý si mal možnosť pochutnať na guľáši, fazuľovici, plieskavici, pečených údeninách a iných pripravených špecialitkách. Svojou účasťou akciu podporil i riaditeľ ČÚ MS Martin Fejko, riaditeľka DMS Prešov Sláva Jurková, ale aj mnohí predsedovia MO MS z okresu Vranov nad Topľou a radoví členovia MS.
Vďaka priaznivému počasiu sa areál lesoparku stal dejiskom pekného zážitku nielen pre miestnych obyvateľov a matičiarov, ale aj zahraničných hostí, či už zo susedných Čiech, Poľska, Ukrajiny, alebo aj zo srbskej Vojvodiny. Všetci účastníci boli odmenení tričkom, na ktorom sa v strede vyníma matičný znak a tým sa prezentuje Matica slovenská nielen doma, ale aj v zahraničí. Aj keď je to netradičné podujatie, no o to viac je motivačné pre mladých ľudí, ktorých záujem vstúpiť do matičných radov nie je veľký. Musíme neustále pracovať nielen na uchovávaní tradícií, ale aj motivovať mládež, aby spoznali činnosť Matice slovenskej z inej, menej tradičnej stránky, no o to silnejším efektom, a tak mali záujem vstúpiť do matičných radov. Je potrebné realizovať takéto akcie, na ktoré prichádza nielen staršia generácia, ale aj tá mladšia. Verím, že sa účastníci rozchádzali s príjemnými pocitmi a zážitkami a na príjemné víkendové matičné podujatie budú ešte veľmi dlho spomínať. Toto podujatie patrí k tým najväčším v regióne, o čom hovorí aj početnosť asi 700 účastníkov.

Jana Gešperová

 

2018-06-18T14:46:17+00:0018 júna 2018 |Prešovský kraj|
X