Študenti porovnávali súčasnosť s minulosťou v dielach Eleny Maróthy-Šoltésovej


/, Žilinský kraj/Študenti porovnávali súčasnosť s minulosťou v dielach Eleny Maróthy-Šoltésovej

Stretnutie s osobnosťou spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej v Žiline

Pri príležitosti 80. výročia úmrtia slovenskej spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej sa v pondelok 11. marca v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline na Hollého ulici uskutočnilo stretnutie so žiakmi druhého ročníka Strednej odbornej školy podnikania v Žiline. Viedla ho  Elena Schmutzová, členka Miestneho odboru Matice slovenskej v Žiline.

Stretnutie prebiehalo formou rozhovorov o diele a živote spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej. Hlavnou témou bolo jej dielo Moje deti, v ktorom pravdivo, ale veľmi citlivo opisuje svoj život a krásne i strastiplné zážitky s jej deťmi, a predovšetkým jej snahu o vyrovnanie sa s ich smrťou. V spoločnom zamyslení sa nad úryvkom z románu venovanom mládeži študenti porovnávali život mladých ľudí v danej dobe a v súčasnosti. Pani Schmutzová oboznámila žiakov aj s románom Proti prúdu, ktorý je nielen obrazom života a medziľudských vzťahov na sklonku 19. storočia, ale predovšetkým aj zrkadlom vtedajšieho zápasu slovenského národa za zachovanie a rozvíjanie jeho národnej kultúry.

 

Článok pripravila Elena Schmutzová,
členka MO MS ZA

X