Stretnutie s poéziou – zabudnutí básnici - II. ročník

thumbnail

Brezno,  17. 5.  2017

V roku 2016, sa  Klub MR – Maroško v spolupráci s Horehronským múzeom rozhodli z príležitosti Svetového dňa poézie zorganizovať úvodné stretnutie  s poéziou, zamerané na oblasť – Zabudnutí básnici, prezentácia tvorby dosial neznámych autorov z regiónu. Konalo sa 18. mája. Bolo predstavených 8 osobností a zarecitované básne z ich tvorby.
Podujatie formou a obsahom vtedy oslovilo 25 prítomných členov a sympatizantov Klubu. Táto skutočnosť podnietila organizátorov o pokračovanie danej akcie. Pozvánku na stredu 17. mája 2017 prijalo 20 členov a sympatizantov Klubu MR – Maroško. Scenár znova pripravila Hana Peterajová z Horehronského múzea, ktorá tiež organizačne viedla celé podujatie.
Netradične v úvode medzi nami privítala a predstavila svoju novú šéfku - novo poverenú riaditeľku Horehronského múzea v Brezne Mgr. Bc. Lenku Šramkovú rodenú Uhrínová. Keďže ide o osobu, ktorá vyrástla v Brezne, prítomní prijali túto výmenu s potešením. Veríme, že to prinesie nielen oživenie činnosti Horehronského múzea, ale aj spolupráce so spoločenskými organizáciami v meste Brezne.
Následne  Hana Peterajová predstavila prvého „Zabudnutého básnika“ - Michala Spišiaka narodeného roku 1936 v Telgárte, dnes žijúceho v Košiciach. Inšpiráciou jeho tvorby ja Vrch Hrona. Debutoval zbierkou básní Vyznanie (1998), pokračoval zbierkou Kytica z kvetou lásky (2001). Nasledovala prozaická tvorba Smrť prišla v bielom (2003), Čarodejka. Hana Peterajová súčasne zarecitovala z jeho tvorby.
Príspevok si pripravila Betka Prepletaná. Venovala ho svojmu krajanovi Prof. Jánovi Števčekovi rodákovi z Mýta pod Ďumbierom. Známy je ako literárny vedec. Betka sa vyznala k svojmu vzťahu k osobnosti, ktorý bol aj pravidelným účastníkom Chalupkovho Brezna - celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov. Svojimi spomienkami ju dopĺňal  doc. Milan Pivovarči. Nakoniec Betka  zarecitovala básne z jeho básnickej zbierky – 30 clivých básní a jedna.
Slovo si zobral Štefan Giertl, známy svojim literárnym zanietením. Upriamil pozornosť na básnickú tvorbu Brezňana Františka Kreutza – básnickú zbierku „Osmy div sveta“ – 400 veršov o mravcoch a ich pracovitosti. Zarecitoval z tvorby Štefana Atilu Brezániho, ktorý pôsobil v Brezne v rokoch 1934 – 38,  ako úradník. Nezabudol spomenúť na tvorbu básnika Mariana Kováčika rodáka z Bystrej – najmä básne zo zbierky Zem Františka Švantnera.
Už v roku 2016 avizoval Jozef Tišliar z Brezna, že by chcel na tomto podujatí oživiť spomienku na zabudnutého spisovateľa a básnika Jána Makovníka – Tonina (1920-1980). Poznal ho osobne. Menovaný sa narodil v Jakube, žil v Hronci a zomrel v Predajnej. Básne písal prevažne na mystické témy (viera v možnosť duševného styku človeka s božstvom). Predniesol jeho  báseň Myseľ.
Milo prítomných prekvapila MUDr. Lea Weberová – spisovateľka a dramatička z Valaskej. Nielen tým, že prišla v netradičnom oblečení – v dobovom kostýme, ktorým zvýraznila vzťah k svojej pripravenej ukážke. Recitáciou spojenej pohybovým prejavom, emotívne stvárnila dramatické dielo Euripidés – Trojské ženy. V tomto diele starogrécky dramatik Euripidés (* 485 – † 406 pred Kr.) opísal pád Tróje, po ktorom hlavná hrdinka a ostatné trójske ženy sa stali gréckymi otrokyňami.
Záverečný potlesk hovoril o tom, že podujatie formou a obsahom znova oslovilo. Je v spoločnom záujme danú tému ďalej rozvíjať a pripraviť obsah stretnutia v roku 2018. Očakávame ďalšie návrhy aj od širšej verejnosti. Teda dovidenia o rok - na treťom stretnutí „Zabudnutí básnici“
Priblíženie podujatia si môžete pozrieť na priloženej obrazovo-slovnej prezentácii.

Text:  Milan Kováčik  KMR – Maroško

článok neprešiel jazykovou úpravou
Foto:  Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

fotogaléria: https://photos.google.com/share/AF1QipNsnVGIjOYjPA8EUL8IGeOBLoFiBh0wYQF8nkBOt_r56CiAqZpFMCTzm3f-3yA4yg?key=UlR6U3ZBeXl1RjlFVTdDQlpTOTZxSDd3bG5nMURR