Stretnutie žiakov ZŠ SNP v Galante s pani ilustrátorkou

thumbnail

Galanta, 23. 3. 2017

Dňa 23. marca 2017, na pozvanie Domu Matice slovenskej v Galante, zavítala v doobedňajších hodinách, medzi žiakov ZŠ SNP v Galante, pani ilustrátorka Ľuba Suchalová.
Beseda sa uskutočnila priamo na Základnej škole SNP v Galante. Zúčastnili sa jej tri triedy žiakov 4. ročníkov. Po peknom privítaní vedením školy, pani ilustrátorka pútavo rozprávala o ilustrácii kníh, ktoré priniesla na ukážku. Deti to tak veľmi zaujalo, že mali nespočetne veľa zaujímavých otázok na ktoré im pani ilustrátorka pútavo odpovedala a o jej ilustrované knihy - Spievanky, spievanky, Pavúčikove dobrodružstvá a Dúha farbičky si strúha bol veľmi veľký záujem. Po skončení besedy nasledovala malá autogramiáda aj predaj kníh.
Podujatie bolo zorganizované za účelom pripomenutia si Marca – mesiaca knihy. Dúfame, že sme urobili radosť všetkým deťom.

Miroslava Horňáková
Dom MS Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia