Študenti si nezvyčajne pripomenuli 99. výročia úmrtia M. R. Štefánika


//Študenti si nezvyčajne pripomenuli 99. výročia úmrtia M. R. Štefánika

Sečovce, 4. 5. 2018

Deň 4. máj 1919 je známy výročím smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Študenti, ktorí sú členovia Matice slovenskej v odbore mladých matičiarov sa rozhodli pripomenúť si toto výročie netradične – prednáškou v podaní zaujímavej osobnosti. Využili svoje kontakty a pozvali pri tejto príležitosti sa na Gymnáziu v Sečovciach na Kollárovej ulici predsedu Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, ktorého ešte poznajú ako predsedu Mladej Matice z pred roka 2016. Počas prednášky priniesol nové, zaujímavé poznatky o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a o vzniku prvej Česko-Slovenskej republiky. Bohatý bol aj fotografický materiál a krátke videa s legionármi a M. R. Štefánikom. Prednáška trvala približne dve hodiny, no žiaci gymnázia a historického krúžku nestrácali pozornosť ani na sekundu. Študentom sa páčila najmä forma. Poslucháči boli neustále zapojený do národných dejov, cez dataprojekciu sa mohli vcítiť do udalosti a nahliadnuť na storočné dejiny z úplne iného uhľa pohľadu. Neustále dostávali rôzne otázky a tí ktorí vedeli najlepšie odpovedať boli ocenení cennými knihami.
Veľmi potešujúce je, že na gymnáziu pôsobí aktívni mladí matičiari združení v Odbore Mladej Matice Sečovce. Za posledné tri roky sa zúčastnili množstva podujatí a sú aktívny aj celoslovenských štrukturach Mladej Matice. V závere si najaktívnejší odniesli knihy z historickou tematikou. Z tejto prednášky každý odišiel spokojný, s novými poznatkami a to nielen so zaujímavosťami zo života M. R. Štefánika, či vzniku Česko-Slovenska. Študenti sa zhodli, že je potrebné národné dejiny podávať zaujímavejšou formou ako v súčasnosti, veď slovenské dejiny sú rovnako zaujímavé  a dobrodružné ako tie svetové. Škoda, že svetovým sa dáva oveľa väčší priestor a národná história sa učí menej hodín a takpovediac suchopárne.

Veronika Ferenčíková, autorka je študentkou a členkov OMM Sečovce

článok neprešiel jazykovou úpravou

hdr

2018-05-14T16:00:59+00:0014 mája 2018 |Košický kraj|
X