Študenti si nezvyčajne pripomenuli 99. výročia úmrtia M. R. Štefánika

//Študenti si nezvyčajne pripomenuli 99. výročia úmrtia M. R. Štefánika

Študenti si nezvyčajne pripomenuli 99. výročia úmrtia M. R. Štefánika

2018-05-14T16:00:59+00:00

Sečovce, 4. 5. 2018

Deň 4. máj 1919 je známy výročím smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Študenti, ktorí sú členovia Matice slovenskej v odbore mladých matičiarov sa rozhodli pripomenúť si toto výročie netradične – prednáškou v podaní zaujímavej osobnosti. Využili svoje kontakty a pozvali pri tejto príležitosti sa na Gymnáziu v Sečovciach na Kollárovej ulici predsedu Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, ktorého ešte poznajú ako predsedu Mladej Matice z pred roka 2016. Počas prednášky priniesol nové, zaujímavé poznatky o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a o vzniku prvej Česko-Slovenskej republiky. Bohatý bol aj fotografický materiál a krátke videa s legionármi a M. R. Štefánikom. Prednáška trvala približne dve hodiny, no žiaci gymnázia a historického krúžku nestrácali pozornosť ani na sekundu. Študentom sa páčila najmä forma. Poslucháči boli neustále zapojený do národných dejov, cez dataprojekciu sa mohli vcítiť do udalosti a nahliadnuť na storočné dejiny z úplne iného uhľa pohľadu. Neustále dostávali rôzne otázky a tí ktorí vedeli najlepšie odpovedať boli ocenení cennými knihami.
Veľmi potešujúce je, že na gymnáziu pôsobí aktívni mladí matičiari združení v Odbore Mladej Matice Sečovce. Za posledné tri roky sa zúčastnili množstva podujatí a sú aktívny aj celoslovenských štrukturach Mladej Matice. V závere si najaktívnejší odniesli knihy z historickou tematikou. Z tejto prednášky každý odišiel spokojný, s novými poznatkami a to nielen so zaujímavosťami zo života M. R. Štefánika, či vzniku Česko-Slovenska. Študenti sa zhodli, že je potrebné národné dejiny podávať zaujímavejšou formou ako v súčasnosti, veď slovenské dejiny sú rovnako zaujímavé  a dobrodružné ako tie svetové. Škoda, že svetovým sa dáva oveľa väčší priestor a národná história sa učí menej hodín a takpovediac suchopárne.

Veronika Ferenčíková, autorka je študentkou a členkov OMM Sečovce

článok neprešiel jazykovou úpravou

hdr

X