STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA


//STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Mesto Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov vypisujú

XXVI. ročník literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre stredoškolákov  a dospelých STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA.

 Propozície súťaže:

 1. Literárna súťaž je vypísaná v žánroch:
 2. PRÓZA
 3. POÉZIA

 

 1. Vekové kategórie:
 2. Mládež 15 – 20 rokov
 3. Dospelí nad 20 rokov – neobmedzene

 

 1. Tematické oblasti:
 2. a) bez obmedzenia žánru a témy
 3. b) „Osmičky v dátumoch našich dejín“

 

 1. Podmienky:

V kategórii próza pošle súťažiaci najviac 3 samostatné, doteraz nepublikované práce, v kategórii poézia najviac 6 doteraz nepublikovaných básní.

Súťažné príspevky treba poslať

a)v 3 exemplároch písaných na PC/strojom  na adresu (sú určené pre porotu):

Verejná knižnica Michala Rešetku

Hasičská č. 1

911 82 Trenčín

 1. b) jeden exemplár na e-mail: fabova@vkmr.sk

Uzávierka súťaže je 30. 9. 2018. Práce doručené po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, adresu, telefonický a emailový kontakt.

Súťažiaci uvedie súhlas/nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.
Práce bude posudzovať odborná porota renomovaných autorov, členov Spolku slovenských spisovateľov.

Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v novembri 2018.
Presný termín autorom ocenených prác včas oznámime a zverejníme na www.vkmr.sk

Kontakt: Jana Poláková, Inovecká 3/44, 911 01 Trenčín, tel.:  0910 176524

Tešíme sa na Vaše príspevky!

 

2018-05-30T15:37:53+00:0030 mája 2018 |Súťaže Matice slovenskej|
X