Štúr prichádza – odkaz a sen Ľudovíta Štúra


//Štúr prichádza – odkaz a sen Ľudovíta Štúra

Štúrovo, 19. 10. 2018

Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove (MO MS) v spolupráci s Filatelistickým klubom 46-52 Močenok otvoril v matičnom dome v Štúrove 19. 10. 2018 filatelistickú výstavu Ľudovít Štúr prichádza. Výstavu sme zorganizovali ako pokračovanie série podujatí, ktoré mali svoj začiatok v októbri 2015, keď sme k 200. výročiu narodenia nášho velikána Ľudovíta Velislava Štúra pripravili celý rad podujatí. Pripravili sme besedu o Ľ. Štúrovi v miestnom kine s p. Stanislavom Bajaníkom, premietali sme film o Ľudovítovi Štúrovi, konal sa 7. ročník Štúrovského venčeka, vedomostná súťaž žiakov ZŠ o Ľudovítovi Štúrovi. So žiakmi ZŠ Gbelce, Svodín, Štúrovo sme navštívili Uhrovec, rodisko Ľ. Štúra, zúčastnili sme sa celoslovenských osláv v Uhrovci s členmi MS . Záverom podujatí bolo odhalenie základného kameňa pamätníka Ľ. Štúra na nábreží Dunaja. Od tejto doby uplynul už dlhší čas, potrebný na vyhotovenie busty Štúra, vyhľadanie a získanie vhodného prírodného kameňa zo slovenskej žuly na podstavec, na vybavenie pozemku na ktorom bude socha stáť a stavebného povolenia, nakoľko ohláška nebola postačujúca V súčasnosti je štátny pamätník Ľudovíta Štúra pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho a starostky obce Uhrovec pripravený na osadenie, organizačný výbor finalizuje posledné prípravné práce.
Výstava známok na 12 paneloch predstavuje významné udalosti Slovákov od príchodu sv. Cyrila a Metoda, kráľov a vládcov na území Slovenska, slovenských panovníkov Mojmíra, Pribinu, Koceľa, Svätopluka, slovenských učených osobností, kodifikátorov spisovného jazyka, národné obrodenie, vznik Matice slovenskej, generála Milana Rastislava Štefánika, vznik Česko-Slovenskej republiky v r. 1918, vznik 1. Slovenskej rapubliky a súčasnosť. Pri tejto príležitosti dal MO MS a filatelistický klub Močenok vyhotoviť príležitostnú poštovú pečiatku so štúrovskou bustou Ľ. Štúra, ktorou si mohla široká verejnosť pečiatkovať poštové obálky alebo iné predmety na pošte. Výstavu otvoril predseda MO MS Jaroslav Janok, Marta Cingelová zarecitovala báseň od Ľ. Štúra. Kultúrny program doplnili žiaci ZŠ Štúrovo pod vedením jej zástupcu Miroslava Chalmovského. Na výstave sa zúčastnili za mesto Štúrovo primátor Eugen Szabó, predseda miestneho klubu SNS Jozef Chovan, za Maticu slovenskú Margaréta Vyšná, matičiari a široká verejnosť zo Štúrova a okolia. Krátke pripomenutie tvorivého života Ľ. Štúra predniesla Mária Vavreczká. Potom sa ujal slova Jozef Kútny, ktorý je činný vo filatelistickom klube Močenok a je zostavovateľom tejto krásnej výstavy. Hlboko emocionálne líčil dej jednotlivých výstavných panelov s hodnotnými a významnými známkami našej histórie. Výstava bola otvorená do 19. 11. 2018. Počas trvania výstavy 15. 11. 2018 sa konala vedomostná súťaž žiakov 8. ročníkov základných škôl zo Štúrova, Gbeliec a zo Svodína pod názvom Slovensko – Ľ. Štúr. Školy sme obdarili monografiou Uhrovca s príležitostnou pečiatkou a súťažiaci boli odmenení krásnymi obrazovými knihami o Slovensku, na ktoré nám finančne prispel VÚC v Nitre. Výstavu okrem širokej verejnosti navštívili žiaci a pedagógovia zo základných škôl zo Štúrova, Svodína a Gbeliec.

Mária Vavreczká
Autor fotografií: Margaréta Vyšná

2018-12-06T10:20:15+00:006 decembra 2018 |Nitriansky kraj|
X