Šumiac - 15. ročník festivalu „Vianoce - Kračun pod Kráľovou hoľou.

thumbnail

Citát - sviatky bez duchovnej náplne sú len maratónom jedla a konzumu. Na Vianoce máme možnosť prežiť skutočnosť, že Božie kráľovstvo je medzi nami ako láska v našich srdciach, rodinách vo svete. Prežívame ho ako chvíle zmierenia, harmónie a šťastia – autor citátu Anton Srholec, (*12. jún 1929, Skalica † 7. január 2016, Bratislava) bol slovenský rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ.
Čaro Vianoc umocňujú piesne, koledy, zvyky a obyčaje. Horehronská obec Šumiac má v tomto smere niekoľko špecifických, neopakovateľných tradícií. Obec vznikla v 15. storočí na území patriacemu k Muránskemu hradnému panstvu. Bola založená obyvateľmi Rusínskej národnosti na valaskom práve, ktorí si do dnešných čias udržali grécko-katolícke náboženstvo a obrady. Naviac obec leží na úpätí Kráľovej hole (1946 m n.m.), jednej z dominánt Nízkych Tatier – opradenej povesťami a ospevovaná básnikmi.
Z príležitosti slávenia vianočných sviatkov obec pod záštitou starostu PhDr. Marcela Polláka pripravila už 15. ročník festivalu „Vianoce - Kračun pod Kráľovou hoľou“, ktoré sa uskutočnili v utorok večer 27. decembra 2016 v domácom grécko-katolíckom kostole, ktorého vnútorné prostredie je samo osebe príťažlivé. Kračun v rusínskom nárečí, predstavuje slovanský sviatok zimného slnovratu. Ide o najstaršie slovanské pomenovanie Vianoc.
Pozvanie na oslavu Kračuna prijali Folklórny súbor (FS) Sokoli zo Sokoľa, Ženská spevácka skupina Poľana z Jarabiny (okres Stará Ľubovňa), Folkova skupina Slnovrat z Bardejova a domáci FS Šumiačan. Prítomní boli i farári ThDr. Róbert Sarka z farnosti Červená skala, Mgr. Slavomír Marko z farnosti Pohorelá a domáci Mgr. František Takáč.
Program, ktorý hovoreným slovom sprevádzala pracovníčka obecného úradu PhDr. Jarmila Gordanová zaujal plný kostol veriacich a sympatizantov vianočných tradícií, ktorí prijali pozvanie zo širokého okolia. Priebeh programu si môžete prezrieť a znova prežiť v priloženej obrazovo - slovnej prezentácii.

Šumiac 27. december 2016

Text: Milan Kováčik Ing. Brezno
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc. Brezno

Fotogaléria:

https://photos.google.com/share/AF1QipP-_6IavX0NVs7J7Frx-upxs3lhWylc-IgRTGzkHhPrrg1c3psr5mPVXccI20D2mA/photo/AF1QipNn6rj9HiP0ZQCXwOxabtSmQBI4p0DJ_jZx-d0v?key=ODQ3ZXd3VENKc2Rvc1VMcXc2OTVwc2xVN3B3SWhB

 

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia